Hoppa till huvudinnehåll

Korpoplanen blir ett fall för Högsta förvaltningsdomstolen

Österskär i Korpo.
Österskär i Korpo. Bild: Yle/Thomas von Boguslawski österskär

Behandlingen av Korpo strandgeneralplan fortsätter i Högsta förvaltningsdomstolen. Totalt har två besvär lämnats in gällande de beslut, som Åbo förvaltningsdomstol gav i början av maj.

Korpo strandgeneralplan godkändes i Pargas stadsfullmäktige i december 2014. Åtta besvär lämnades in till Åbo förvaltningsdomstol, som ändå förkastade största delen av besvären.

strandplanen i korpo är snart klar
strandplanen i korpo är snart klar Bild: Yle/Johanna Ventus strandplan i korpo

Om ingen skulle ha besvärat sig till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) så skulle största delen av strandgeneralplanen ha trätt i kraft.

Arbetet med strandgeneralplanen har pågått sedan 1990-talet. Eftersom områdena har saknat en strandgeneralplan, så har det varit svårare för markägare att bygga på sina tomter. Markägare har varit tvungna att ansöka om undantagstillstånd för att få bygga och på vissa områden har man inte heller kunnat bevilja bygglov.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland