Hoppa till huvudinnehåll

Projekt om havsörnar får 20 000 euro

En havsörn sitter på en elstolpe.
Forskargruppen som premieras utreder hur många havsörnar har omkommit på grund av vindkraftverk. En havsörn sitter på en elstolpe. Bild: Yle örn

Världsnaturfonden WWF ger Pandapriset på 20 000 euro till ett forskningsprojekt om havsörnar vid Åbo universitet. Forskarna har undersökt hur många havsörnar har omkommit på grund av vindkraftverk och vad som bör beaktas då man bygger nya vindkraftverk så att havsörnarna inte tar skada.

Forskargruppen leds av docent Toni Laaksonen och har dessutom utrett varifrån de stora blymängderna som hittats i havsörnarna härstammar. Forskarna är också intresserade av att veta vilka andra skadliga ämnen havsörnen får i sig via sin föda.

- Trots att havsörnsstammen vuxit finns det ännu problem som hotar örnarna i Östersjön, säger Laaksonen. Havsörnarna har haft stora, till och med dödliga, halter av bly i blodet och det är ännu oklart varifrån blyet härstammar.

Laaksonen är universitetslektor vid biologiska institutionen vid Åbo universitet och leder WWF:s havsörnsarbetsgrupp. I arbetsgruppen som i år premieras jobbar också biträdande professor Jon Brommer vid Åbo universitet, doktoranderna Fabio Balotari-Chiebao och Camilla Ekblad samt docenten Patrik Byholm vid yrkeshögskolan Novia.

Pandapriset delas ut för handlingar som kommer naturen och miljöskyddet till godo.