Hoppa till huvudinnehåll

Slamtransporterna i Vasaregionen diskuteras igen

Avloppsbrunn i Solf.
Avloppsbrunn i Solf. Bild: YLE/ Marcus Lillkvist avloppsnät

Frågan om hur slamtransporterna ska skötas i Vasaregionen är uppe till behandling på tisdag kväll. Då tar Vasaregionens avfallsnämnd sig an frågan på nytt.

Det handlar om hur tömningen av slambrunnar vid fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet ska skötas.

Nämnden har begärt in, och fått, utlåtanden från alla medlemskommuner.

Avfallslagen uppfylls inte

Kommunerna vill hålla fast vid det nuvarande systemet där fastighetsägaren själv ordnar med slamtransporten.

Men problemet är, enligt nämnden, att en stor mängd slam inte tas om hand på rätt sätt, och därmed uppfylls inte avfallslagen.

Avfallsnämnden föreslås därför besluta om kommunalt ordnade slamtransporter, trots att medlemskommunerna motsätter sig tanken.

Läs också