Hoppa till huvudinnehåll

Finansinspektionen: Bankerna vilseledde inte Finavia

Finavias flaggor på rad.
Finavias flaggor på rad. Bild: YLE/Sofi Nordmyr finavia

Bankerna förde inte statliga Finavia vilse då derivatavtal slöts åren 2009-2011.

Det slår Finansinspektionen, som på Finavias egen begäran utrett saken, fast.

Finansinspektionen konstaterar att bankerna handlade sakligt och lagligt vid försäljningen av räntederivat. Affärerna ledde till förluster på mer än 34 miljoner euro för Finavia.

Finavia betecknas som en professionell kund, för vilken man inte behöver förklara lämpligheten hos ett placeringsobjekt.

I december anmälde Finavia bankerna till Finansinspektionen och bad om en utredning för att få klarhet i om de handlat i enlighet med lag och god banksed.