Hoppa till huvudinnehåll

Fri konkurrens för landsvägsfrakten inom EU godkänd

Långtradardäck.
Långtradardäck. Bild: Yle/Antti Lempiäinen däck

Nu skall fraktföretag från andra EU-länder få fri tillgång till de finländska landsvägarna- fast de använder sig av inhyrd arbetskraft med sämre arbetsvillkor.

Transportbranschen kraftigt har motsatt sig lagen och anser att den försämrar den finländska konkurrenskraften.

EU-direktiv

Lagen ändras på grund av ett EU-direktiv om fri konkurrens inom transportbranschen. EU har hotat med att ta ärendet till domstol om Finland inte slopar sina strikta regler för utländska transporter.

Oppositionen försökte fälla lagen in i det sista. I den sista behandlingen av lagen krävde oppositionen omröstning om två olika skrivelser i lagen. Lagen röstades ändå igenom med klar majoritet.

Artikeln rättad 09.06 kl 15:07:

Ministeriet preciserar: Ingen fri konkurrens för landsvägsfrakten

Transportföretag från andra EU-länder ska ha begränsad rätt till transporter på de finländska landsvägarna också i framtiden. Lagförslaget om landsvägstransporterna behandlas som bäst i riksdagens trafikutskott.

Lagförslaget har i sin ursprungliga form fått hård kritik av både branschförbundet SKAL och transportfacket AKT. Bägge två är rädda för att åkerier från EU:s låglöneländer ska ta över hela den finländska transportmarknaden.

Regeringen har gått in för att luckra upp bestämmelserna om landsvägstransporterna efter anmärkningar av EU-kommissionen. Lagförslaget handlar bland annat om reglerna för så kallat kabotage, tillfälliga transporter som utförs av åkerier från andra EU-länder.

Enligt trafik- och kommunikationsministeriet skulle lagförslaget ändå inte leda till helt fri konkurrens om transporterna.

Två lagförslag blandades ihop

Både Yles finska och svenska nyheter uppgav på onsdag kväll att lagförslaget redan skulle ha godkänts efter omröstning i riksdagen, men så var inte fallet.

Riksdagen godkände i själva verket en annan lag som berör utländska arbetstagares rättigheter i ett annat EU-land. Också det lagförslaget har väckt kritik inom oppositionen.