Hoppa till huvudinnehåll

Kimitoön satsade på personalen - nu går det bra för kommunen

Företagsläkaren Ove Näsman drar personalkurs
Det kostar tid och lite pengar att investera i personalen, men det betalar sig tillbaka mångfalt, säger Ove Näsman då han drar en kurs om välmående på arbetsplatsen. Företagsläkaren Ove Näsman drar personalkurs Bild: Mårten Wallendahl / Yle ove näsman

För trettio år sedan var det närmast en skam att medge att man trivdes på jobbet. I dag eftersträvar alla välmående på jobbet – men alla är inte villiga att göra resursmässiga uppoffringar.

På Kimitoön har man sedan millennieskiftet aktivt jobbat med personalens välmående. En längre tid av sjukskrivningar och förtidspensioneringar fick varningsklockorna att ringa hos både ledningen och facket.

- Då fastnade vi för ett större projekt som krävde en tiodubbling av företagshälsovården, säger huvudförtroendemannen Madde Karlsson.

Satsningen fokuserade på både fysisk och psykisk hälsa. Personalen fick ställa mål för sin egen fysiska utveckling. Handledda i smågrupper redde personalen också ut problem i arbetsgemenskapen.

- Redan första året såg vi en förändring och det andra året hade sjukfrånvaron minskat betydligt och förtidspensioneringarna halverats, säger Karlsson.

Goda exempel ökar

Dragsfjärd var då något av en pionjärkommun, som sedan fått agera modell för andra, berättar Karlsson. För det fina med den offentliga sektorn är att allt är öppet och fritt att kopiera.

- Det som är speciellt för kommunerna är att vi har så många branscher. Inom privata sektorn har man färre branscher och kan vika tid och resurser för att utveckla specifika uppgifter. Därför lyfts de också fram för att de gör häftiga saker, vilket vi har begränsade möjligheter till, säger Erika Strandberg som är förvaltningschef på Kimitoöns kommun.

Erika Strandberg, förvaltningschef Kimitoöns kommun
Kimitoöns kommun satsar mer på personalen än genomsnittet, säger förvaltnignschef Erika Strandberg. Erika Strandberg, förvaltningschef Kimitoöns kommun Bild: Mårten Wallendahl / Yle kommun,erika strandberg

Hon ser ändå att kommunen har kommit en god bit på vägen. De ekonomiska uppoffringar man gjort har varit värda sitt pris. Men det finns mera att göra. Nu jobbar man på ett nytt projekt för att fokusera också på den psykiska hälsan. Men Strandberg påpekar att idéerna inte får bli kvar på strategiplan, utan måste konkretiseras genom att förankras i att personalen är engagerad i processerna.

Vill Finland klara sig i konkurrensen, ska vi inte jobba hårdare utan smartare― Ove Näsman

Det håller företagsläkaren Ove Näsman med om. Han har i många år lett personalprocesser inom både offentliga och privata sektorn. Han var primus motor bakom projektet i Dragsfjärd. Och efter det har andra kommuner och många bolag följt efter.

- Jag tror att 100 procent av organisationernas ledning är samstämmiga om att välbefinnandet bland personalen är viktigt. Men problemet är att många är ovilliga att satsa tid och pengar. Men det här är jämförbart med alla investeringar. Det kostar och det krävs av personalens tid för att underhålla investeringarna. Det här är samma sak, bara att det är mera sannolikt att det här ger ekonomisk utdelning, säger Ove Näsman.

Forskning visar att det finländska samhället kunde spara 20 miljarder euro årligen, om man satsade tillräckligt på personalens välbefinnande. Näsman är övertygad om att det finns tusenlappar att spara på varje anställd, i form av bättre produktivitet och längre karriärer.

- Det är viktigt att få hela teamet med. För det krävs det lite tid och lite pengar. Men det är små pengar mot den enorma potential som finns ekonomiskt. Och ska vi rädda landet handlar det inte om att vi ska jobba mera, utan vi ska jobba smartare, säger Näsman.

Bra stämning = bra jobb

Madde Karlsson vågar inte lova att alla anställda på Kimitoöns kommun idag är nöjda med sin jobbverklighet. Men läget är onekligen mycket bättre än innan processerna kördes igång. Och nu försöker ledningen också vara lyhörd för personalens tankar.

- Det finns massor man kan göra för att höja produktiviteten. Men förslagen ska komma från de som konkret utför arbetet. Och vi jobbar mycket med att man ska få försöka sig fram och göra misstag. Men hittar man sätt att jobba snabbare och effektivare, så gynnar det både välmåendet och produktiviteten, säger Erika Strandberg.

Liksom förvaltningschefen anser Madde Karlsson att det behövs kontinuitet och samarbete på arbetsplatsen. Och dessutom krävs det en god ledning.

- Trivs man med sina närmaste arbetskamrater och sin chef, så är det roligt att komma på jobb. Och då gör man också ett gott jobb, säger Karlsson.