Hoppa till huvudinnehåll

Kremering kan bli dyrare i Karis

Krematoriet i Karis.
Krematoriet är en del av kapellet som ligger invid begravningsplatsen vid Centralgatan i Karis. Krematoriet i Karis. Bild: Yle/Pia Santonen krematorier,Karis,Raseborg,begravningsplatser

Priset på kremeringar i Karis kan stiga då krematoriet får ny dyr luftreningsteknik. Krematoriet hör till arkitekten Hilding Ekelunds byggnadsarv i Karis.

Raseborgs kyrkliga samfällighet får betala ungefär 1,2 miljoner euro för allt som krävs för reningen av rökgaserna från krematoriet. Kremeringspriserna kommer sannolikt att höjas för att täcka kostnaderna.

Ingen reningsanläggning finns i dag

Krematoriets nya miljötillstånd kräver att rökgaserna renas bättre än i dag. Utrustningen kostar 650 000 euro. Den nya reningstekniken kräver också ett tillbygge under jorden som beräknas kosta 450 000 euro. Därtill kommer diverse planerings- och andra kostnader.

Krematoriet har i dag ingen egentlig rökgasrening men krematoriet använder efterförbränning som gör att de flesta utsläppen så som bly och kolmonoxid trots allt underskrider rekommendationerna från bland annat EU.

Utsläppen av partiklar överstiger däremot rejält rekommendationerna mångdubbelt - rekommendationen är 10 mg/Nm3 men krematoriet släpper ut nästan 80 mg/Nm3. Partikelutsläppen anses vara en risk för personer med kroniska hjärt- och blodkärlssjukdomar och andningssjukdomar.

Priset stiger från 170 till minst 240 euro

Krematoriet vid Sankt Olofs kapell i Karis sköter ungefär 900 kremeringar per år. Priset på kremeringar väntas stiga betydligt eller med minst 70 euro. I dag kostar en kremering för medlemmar i Raseborgs församlingar 170 euro, för andra 200 euro.

Trots höjningen skulle kremering i Karis vara billigare än i de närmaste krematorierna i Åbo, Esbo och Helsingfors.

3 500 euro plus per år

Krematoriet har under de senaste åren (2012 - 2015) inte gjort något stort plus, endast ungefär 3 500 euro per år. Hela kyrkliga samfällighetens ekonomi genererade i fjol ett plus på nästan en halv miljon euro (464 000 euro).

Kyrkofullmäktige godkände ritningarna för den nya reningstekniken på sitt senaste möte.

Ekelund ritade

Krematoriet i Karis byggdes 1964 enligt ritningar av arkitekt Hilding Ekelund. St. Olofs kapell och krematoriet utgör en del av Hilding Ekelunds arkitektur i Karis som finns med på listan över kulturmiljöer av riksintresse.

Museiverket har för sin del godkänt renoveringen och anser att det inte är frågan om en väsentlig förändring.

Läs också