Hoppa till huvudinnehåll

Kvevlax lärcenter övertygar fortfarande inte

Kvevlax skola
Kvevlax skola. Kvevlax skola Bild: Yle/Sarah Karjalainen Kvevlax,kvevlax skola,skolan (fenomen),Korsholm,Österbotten

På tisdag kväll diskuterades Kvevlax lärcenter i kulturhuset i Smedsby i Korsholm. Kommunen fick stå till svars inför föräldrar och andra intresserade.

Planerandet av lärcentret och nedläggningen av byskolor har gjort många föräldrar och bybor upprörda.

Daniel Lindvall är med i styrelsen för Hem och Skola i Petsmo och var en av de som höll i trådarna för den namninsamling mot skolindragningar i Korsholm som fullmäktige negligerade i mars.

På gårdagens möte visades planerna på hur lärcentret kan komma att se ut. Lindvall säger att det är en fin plan men tycker samtidigt att det liknar ett skrytbygge.

- Det skulle inte spela någon roll om de skulle bygga skolan i guld, vi vill inte ha något lärcenter.

Däremot tror han att andra, till exempel fullmäktigeledamöter, kan påverkas av att se planerna på lärcentret.

- Det är inte något fel på byggnaden, det är principen, säger Lindvall.

- Vi ska ha kvar våra skolor, så är det bara.

Billigare i drift

Bland föräldrarna finns en misstro mot de siffror som presenterades på mötet.

Kommundirektör Rurik Ahlberg litar dock på siffrorna.

- Revisionsnämnden har också tidigare gått igenom kommunens beräkningar och de har visat sig stämma. I fråga om drift är det billigare med ett lärcenter än flera små skolor, säger Ahlberg.

Elva miljoner

Daniel Lindvall säger att lärcentret för bara kring ett år sen ska ha planerats kosta kring fem miljoner och att man nu är uppe i hela elva miljoner.

Stämmer det att kostnaderna stigit så mycket?

Korsholms utvecklingsdirektör Mikael Alaviitala skickar frågan vidare till projekteringsingenjör Erik Rönnqvist.

- Tyvärr kan inte heller jag ge ett direkt svar på din fråga eftersom jag inte varit med i den grupp som då diskuterade ett lärcenter i Kvevlax. När jag diskuterat frågan på avdelningen framkommer det att det troligen rör sig om en helt annan planering med ett annat elevantal och kvadratmetrar, säger Rönnqvist.

Byggkostnaden för nuvarande lärcenter ligger enligt Rönnqvist på 8,7 miljoner och det är den siffran som ska jämföras med dåvarande siffra på 5 miljoner.

- 11 miljoner är helhetskostnaden för projektet med markanskaffningar, byggande av yttre områden och trafikarrangemang samt en ny värmecentral och inventarier, säger Rönnqvist.

Kräver läroplanen ett lärcenter?

Daniel Lindvall lyfter upp att Petsmo skola nog skulle klara av att undervisa enligt nya läroplanen utan en större renovering eller en flytt till ett lärcenter.

- Små skolor kan säkert klara av den nya läroplanen. Men det kräver väldigt mycket av dem. Om man har tre eller fyra klasser som man undervisar samtidigt blir det svårt, säger Rurik Ahlberg.

Så det att byskolorna klarar av den nya läroplanen gör inte att behovet av ett lärcenter försvinner?

- I grund och botten är frågan om lärcenter ett linjeval och så är ju ekonomin också en dimension. Jag tycker det är viktigare att diskutera vilken läromiljö man vill ge barnen i framtiden, säger Ahlberg.

Inget gehör för talkoförslag

Från byarnas håll har man också försökt att möta kommunen genom att visa på att inbesparingar inte enbart kan göras genom att stänga byskolorna och bygga lärcentret. Med samarbete kunde pengar också sparas i byskolorna, menar Lindvall.

- Byarna kan slå ihop sig och arbeta för att få ner driftskostnaderna i skolorna.

De har redan föreslagit inbesparingar vad det gäller gårdskarlsarbeten, isoleringar och talkoarbete. Lindvall tycker inte att han och de andra föräldrarna har fått gehör för sina idéer.

- Vårt senaste förslag var uppe i samhällsbyggnadsnämnden, men därifrån remitterades det vidare till bildningsnämnden där det fastnade, säger Lindvall.

Ger inte upp

Föräldrarna ger inte upp i kampen för byskolorna. Nästa steg är att lämna in en namninsamling för att få en folkomröstning i frågan.

- Det är klart, det tar mycket tid att kämpa för byskolorna, men vi ger oss inte vad det gäller det vi tror på, säger Lindvall.

- Det finns många krig att utkämpa, när byskolorna centraliserats blir väl nästa dagvården, tror Lindvall.

Frågorna är många

Diskussionen om Kvevlax lärcenter fortsätter på måndag klockan 18 i Kvevlax.

- Jag hoppas att alla som har frågor dyker upp, säger Rurik Ahlberg.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten