Hoppa till huvudinnehåll

Sjundeåelever får mobilsurfa på rasterna trots föräldrarnas motstånd

Två händer håller i en mobiltelefon
I Sjundeå får skoleleverna numera surfa fritt på rasterna. Två händer håller i en mobiltelefon Bild: Nina Sederlöf/YLE chatta

Eleverna får fortsätta använda mobiltelefonerna på rasterna i Sjundeå svenska skola trots att föräldrarna inte vill det. Inte heller personalen gillar de nya reglerna.

I början av året ändrades reglerna i skolorna i Sjundeå så att eleverna fritt får använda sina telefoner på rasterna. Under lektionstid får det enbart ske under övervakning.

Nu har vårdnadshavarna till eleverna i Sjundeå svenska skola fått säga sitt om den nya regeln och motståndet är massivt. Det framkommer i den förfrågan som elevernas föräldrar har svarat på.

I Sjundeå svenska skola går 180 elever och 43 vårdnadshavare svarade på den förfrågan som skickades ut. Endast ett av svaren var positivt inställt till att eleverna får använda sina mobiltelefoner på rasterna.

De allra flesta föreslår att mobiltelefonerna enbart används begränsat och under ledning.

Många vårdnadshavare är bekymrade över barnens säkerhet om de fritt får surfa på internet. De oroar sig också för att barnen rör på sig för lite om de får använda sina mobiltelefoner på rasterna. Därför tycker de flesta att eleverna inte ska ha fri tillgång till sina telefoner under rasten.

Hörde föräldrarna för att lagen kräver det

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion tog del av föräldrarnas svar på sitt möte på måndagen (6.6). Men det innebär inte att reglernas kommer att ändras.

- Det viktigaste var att föräldrarna hördes så att den juridiska grunden är stabil, säger sektionens ordförande Peppe Forsblom.

Peppe Forsblom i Sjundeå
Peppe Forsblom säger att Sjundeå bara följer reglerna. Peppe Forsblom i Sjundeå Bild: SFP forsblom,Svenska folkpartiet i Finland,Sjundeå

För att den juridiska processen ska gå rätt till måste också vårdnadshavarna höras när nya ordningsstadgor görs upp. Eftersom föräldrarna inte hade haft den möjligheten skickades ett frågeformulär till dem under våren.

Personalen och eleverna oroliga

Både personalen och elevkåren i Sjundeå svenska skola har tidigare gett utlåtanden om saken.

Personalen upplever att det är svårt att trygga både elevernas och personalens integritet ifall mobilsurfandet är fritt. I utlåtandet säger personalen också att det blir en ännu större utmaning än tidigare att få eleverna att röra på sig på rasterna.

sjundeå svenska skolas tillbyggnad
Personalen vid Sjundeå svenska skola gillar inte de nya reglerna som ger barnen rätt till fri mobilsurfning på rasterna. sjundeå svenska skolas tillbyggnad Bild: Yle/Monica Slotte tillbyggnad

Elevkåren tycker att den nya regeln är bra. Samtidigt påpekar den att eleverna får ta ett stort ansvar över vad man gör med sin telefon. Den uttrycker också en oro över att de som inte surfar på sin telefon kan bli utan kompisar.

Föräldrarna har främsta ansvaret

Peppe Forsblom understryker att det är föräldrarna som i första hand ansvarar för att eleverna använder sina mobiltelefoner på ett ansvarsfullt sätt.

- Det finns mycket man kan fundera på. Till exempel vilken ålder man skaffar en mobiltelefon till sitt barn.

Bildningsnämndens svenska sektion diskuterade också möjligheten att till exempel Hem och Skola kunde hålla en föreläsning för föräldrarna om hur de kan begränsa sina barns mobilanvändning.

Elevernas grundläggande rättighet kränks

Peppe Forsblom understryker att det är Utbildningsstyrelsens direktiv som säger att skolan ingriper i elevernas grundläggande rättigheter om de inte får använda mobiltelefoner på rasterna. Skolan kan enbart förbjuda störande användning av mobiltelefoner under lektionstid.

- Det är inte bildningssektionen som stiftat lagar, den bara följer dem, konstaterar Forsblom.

Skolan kan däremot ingripa i enskilda fall om eleverna använder mobiltelefonerna för att retas eller störa under rasterna.

Bildningsnämndens svenska sektion konstaterade på sitt möte i måndags (6.6) att vårdnadshavarna nu har blivit hörda om processen att förnya ordningsstadgorna.

Sektionen understyrker också att det är viktigt att Sjundeå svenska skola erbjuder mångsidiga motionsaktiviteter under rasterna. Eleverna ska också sporras och vägledas till ömsesidig social samvaro med hjälp av motion, spel och lekar.

Artikeln har ändrats 10.6.2017 klockan 11:56

I artikeln stod det felaktigt att elevkåren i sitt utlåtande hade sagt att den inte tycker om den nya ordningsstadgan. Detta har rättats.

Artikeln har preciserats så att antalet svar från vårdnadshavare och antalet elever i Sjundeå svenska skola framkommer.

”Peppe Forsblom menar att det är föräldrarna som …” har ändrats till ”Peppe Forsblom understryker …”


Citatet ”Det är inte jag som stiftar lagar …” har ändrats till ”Det är inte bildningssektionen som stiftar lagar …”