Hoppa till huvudinnehåll

Förvirring kring svensk psykiatri i Åboland

Ensam man vid klippor vid solnedång
Den psykiatriska vården i Pargas har tidigare föreslagits flytta till Åbo. Ensam man vid klippor vid solnedång Bild: Yle/Arja Lento längtan

Det råder stor oklarhet kring den psykiatriska vårdens vara eller icke-vara i Pargas och Kimitoön.

Nästa tisdag ska sjukårdsdistriktets fullmäktige fatta beslut om att bilda en stor psykiatrisk enhet tillsammans med Åbo stad. Den nya enheten ska placeras i Kuppis i Åbo.

Enligt föredragningen skulle all psykiatrisk hälsovård centreras till en kärnenhet i Åbo, men det verkar vara oklart vilka enheter som skulle ingå i den kärnenheten.

I föredragningslistan på svenska kommer det fram att sjukvårdsdistriktets hela resultatområde berörs av reformen, medan detta inte nämns överhuvudtaget på finska.

Oklarheterna i föredragningen gör att man ännu inte kan dra slutsatser om Åbolands sjukhus får fortsätta driva psykiatriska enheter i Pargas och Kimitoön.

Ole Åberg, ordförande för direktionen för Åbolands sjukhus, säger att man utreder situationen. Direktionen möts i dag torsdag och kommer att förespråka att enheterna får fortsätta sin verksamhet.

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt håller fullmäktigemöte på tisdagen den 14 juni.

Läs också