Hoppa till huvudinnehåll

Grannfejder förpassade Korpoplanen till HFD

Sommarstugsbygge
Bygge vid strand. Arkivbild. Sommarstugsbygge Bild: Yle/Linus Hoffman sommarstugsbygge

Frustrationen växer i Korpo där många väntat på att strandgeneralplanen skulle träda i kraft - efter nästan 20 år av planeringsarbete.

Besvären som nu lämnats in handlar om grannars oenigheter kring byggrätter.

Det ena besväret har lämnats in av fastighetsägare som anser att en byggplats som anvisats på grannfastigheten bör tas bort.

Det andra besväret yrkar på att få behålla en byggplats som från början ingick i planen, men som gick förlorad då förvaltningsdomstolen godkände grannarnas besvär.

Högsta förvaltningsdomstolen ska nu ta sig an besvären, tillsvidare är det undantagslov som gäller för den som vill bygga i de områden planen gäller.

Sommarstugsbygge
Arkivbild. Sommarstugsbygge Bild: Yle/Linus Hoffman sommarstugsbygge

"Pinan förlängs"

Korpo norra strandgeneralplan - en riktig långkörare - omfattar alla ständer i Korpo förutom det område som ingår i delgeneralplanen för Korpo södra skärgård. Också stränderna vid insjöarna omfattas av planen.

Korponämndens ordförande Merja Fredriksson (sfp) beklagar att pinan förlängs för dem som väntat på att planen godkänns men säger att man naturligtvis kan förstå att enskilda individer kan lida av beslut och att hon inte känner till detaljerna kring besvären .

- Men nog skulle man ha hoppats att planen skulle ha gått igenom nu, konstaterar Fredriksson.

Hur har den utdragna processen påverkat Korpo och markägarna?

- Åtminstone de som tänkt sälja sina tomter har kanske haft svårare att sälja. Jag tror nog att Korpo har utvecklats också under den här tiden. De som velat bli fast bosatta har nog fått sina lov, men via undantagsförfarande. Men det är klart att i vissa enstaka fall kan det ha varit helt horribelt då det gått år efter år, det finns sådana som väntat väldigt länge, säger Fredriksson.

Bara bygglovet saknas

En som väntat i flera år på att kunna söka byggnadslov är Frej Mattsson. Under vintern som gått har Mattsson börjat fundera på att i stället söka undantagstillstånd.

- Trist är det, jag hade nog räknat med att den nu skulle gå igenom. Jag har en massa handlingar färdiga för att ansöka om byggnadslov, det har jag haft i tre år, berättar Mattsson.

Stockarna ligger färdigt och väntar under presenning på tomten.

- Nu måste jag slå back i maskinen, det är inte alls skojigt.

Mjölke blommar på en strandäng på Norrskata.
Arkivbild från Norrskata. Mjölke blommar på en strandäng på Norrskata. Bild: Yle/ Nora Engström Norrskata,Pargas,Skärgården,Mjölke,mjölkört

Frej Mattsson undrar varför man inte kunnat spjälka upp planen så att de områden där ingen opponerat sig kunde ha fått sin strandplan för länge sedan.

- Hela norra skärgården, Norrskata, Åvensor, Maskinnamo, ingen har lämnat in besvär om de holmarna men de sitter fastlåsta. Vi har i många år tyckt att man skulle kunna frigöra den delen av skärgården som inte berörs av besvären, säger Mattsson.

Arbetet med Korpo strandgeneralplan påbörjades i Korpo kommun år 1997. Planen godkändes i Pargas stadsfullmäktige i december 2014. Åtta besvär lämnades in till Åbo förvaltningsdomstol, som ändå förkastade största delen av besvären. Två besvär lämnades in beträffande förvaltningsdomstolens beslut. Nu är det Högsta förvaltningsdomstolen som ska ta ställning till planen.