Hoppa till huvudinnehåll

Hotelser vanliga mot kommunernas beslutsfattare

Knytnäve med hat-text. Svartvit.
Kommunalpolitiker får ta emot mycket osakligt beteende. Knytnäve med hat-text. Svartvit. Bild: Patrick Holmström Knytnäve,hat,hatprat

Utskällningar i form av insändare, telefonsamtal eller öga mot öga är vardagsmat för beslutsfattare i kommunen, särskilt för dem som är aktiva och syns i medierna.

Enligt en opublicerad färsk undersökning, som Yle har läst, har en av fyra kommunala beslutsfattare, eller personer i hens närkrets, erfarit hotelser under pågående fullmäktigeperiod.

- Ju mer en person syns i medierna desto mer hotelser får hen. Det betyder att kommundirektörer och tjänsteinnehavare är särskilt utsatta, säger forskaren Siv Sandberg vid Åbo Akademi.

Ansvar och synlighet betyder hotelser

Ledande tjänstemän har den mest trängda sitsen. Av dem uppger fler än var tredje sig ha blivit utsatt för hotelser. De som sitter i kommunstyrelser får bara lite mindre osaklig respons. Förtroendevalda i kommunala nämnder kommer däremot betydligt lättare undan. Av dem utsätts bara en av tio för hotelser.

Överlag förekommer hotelser i kommuner där en viss fråga har behandlats offentligt och som väcker känslor och reaktioner för och emot, bland beslutsfattare och kommuninvånare. Beslutsfattare som aktiverar sig i frågan får mera respons.

- Undersökningen genomfördes hösten 2015 då flyktingfrågan var aktuell. Det är en sakfråga som kan ha påverkat. En mer alldaglig fråga är vindkraften, den delar åsikter och leder till respons, säger Sandberg.

Enligt Sandberg korrelerar antalet hotelser däremot inte med kommunens storlek eller beslutsfattarens partitillhörighet eller kön.

Politiker får skällor rakt i ansiktet

Största delen av den osakliga responsen når beslutsfattare via medierna, t.ex. insändare eller sms-spalter, men också per e-post och telefon. Fler än var tredje beslutsfattare som har erfarit hotelser har blivit utskälld öga mot öga. Några procent av de som svarat på enkäten har erfarit skadegörelse eller hotats fysiskt.

"De hoppas att något hemskt ska hända en, de hotar med olika följder och delar ens kontaktuppgifter till andra bråkmakare för att utvidga bråket", kommenterar en av dem som har svarat på enkäten.

Hotelser via sociala medier är förhållandevis sällsynta. Det beror enligt forskaren på att många kommunala beslutsfattare är rätt okända för allmänheten.

Ungefär lika vanligt i Sverige

Förekomsten av hotelser mot kommunala beslutsfattare undersöktes också år 2008, men resultaten kan inte jämföras med det nya materialet.

Sandberg kan inte säga om antalet hotelser ligger på rimlig nivå, men hon bedömer att företeelsen är ungefär lika allmän i Finland som i Sverige.

Det som oroar forskaren är om hotelserna leder till att en tjänsteman eller förtroendevald är rädd för att sköta sitt arbete.

- Medborgarsamhället och det politiska systemet är beroende av personer som tar sig an lokala förtroendeuppdrag, säger Sandberg.

Enkäten besvarades av 1 578 fullmäktigeledamöter, styrelsemedlemmar, nämndmedlemmar och tjänsteinnehavare i kring 40 kommuner. 390 personer uppgav sig ha fått hotelser. Svarsprocenten är 43,2.

Ursprunglig artikel av Riikka Nurmi på yle.fi/uutiset.

Läs också