Hoppa till huvudinnehåll

I januari kan du tanka biogasbilen vid Stormossen

Bränsle tankas i bil
Så här ser det ut då man tankar en biogasbil (arkivbild) Bränsle tankas i bil Bild: Yle / Ingemo Lindroos fossilfritt

Markarbetena är klara och utrustningen är beställd. I höst kommer containrarna med de delar som ska bli Stormossens gastankningsstation i Korsholm.

- Vi har slutit avtal med leverantörerna och den 16 januari nästa år ska tankstationen stå klar, säger Stormossens VD Leif Åkers.

I slutet av sommaren ska fundamenten börja byggas på plats och ställe där tankstationen ska stå. Gasrör och vattenledningar ska dras.

Leverans i oktober

Containrarna med tankstationen och reningsanläggningen anländer till Korsholm i oktober. Gasreningen kommer från Ammongas i Danmark och tankstationen från Nordic Gas Solution i Sverige.

Själva anläggningen går snabbt att få på plats när de anlänt. De levereras färdiga.

- Vi testar gastankningsstationen i november och december och i januari ska den vara klar att tas i bruk.

Renad biogas motsvarar naturgas

För att den biogas som produceras på Stormossen ska vara duglig som bränsle ska den renas. I dag består biogasen av metan och koldioxid.

- Koldioxiden ska rensas bort så att biogasen uppgraderas till att motsvara naturgas, förklarar Leif Åkers.

Stormossen har ett avtal med Vasa, som ska använda biobränsle i sina bussar. Även privatbilister kan tanka sina gasdrivna bilar vid Stormossens gastankningsstation.

Stormossens val av leverantör för gasreningen blev föremål för ett besvär i marknadsdomstolen. Domstolens utslag kom i början av året. Processen fördröjdes som en följd av besväret.

Gastor, Stormossens varumärke för biogas.
Stormossens fordonsgas säljs under varumärket Gastor. Gastor, Stormossens varumärke för biogas. Bild: Stormossen stormossen,Österbotten,biogas,Biogasdrivna fordon

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten