Hoppa till huvudinnehåll

Ska BB i Vasa stängas om det inte blir ett sjukhus med full jour?

Baby på BB får mössan på.
Baby på BB får mössan på. Bild: YLE / Tuula Nyberg föda

Även om Vasa förlorar kampen om den fullskaliga jouren tänker man inte ge upp förlossningsavdelningen. Den här situationen är inte unik för Vasa utan det finns flera andra sjukhus med en förlossningsavdelning och som inte får en fullskalig jour.

En person som tagit kontakt med Yle Spotlight pekar på striden mellan Vasa och Seinäjoki som handlar om vilket sjukhus som lämpar sig bäst för fullskalig jour. Regeringen har nämligen föreslagit att bara tolv sjukhus kommer att ha en fullskalig jour i framtiden och Vasas sjukhus är inte med på den listan. Tipsaren undrar om sjukhuset i Seinäjoki är ett bättre alternativ än det i Vasa?

Frågan är knepig att bemöta rakt av. I Vasa kommer man säkert att fila på de här argumenten över sommaren. Regeringens förslag är nämligen på remissrunda just nu.

Förslaget med flera utkast finns till påseende på statsrådets hemsida. Det här förslaget är en del av den pågående social- och hälsovårdsreformen.

Måste blivande mammor åka till Seinäjoki för att föda?

En närliggande fråga som också har skickats till Spotlight-redaktionen är hur framtiden ser ut för förlossningsavdelningen i Vasa. Det är onekligen en hel del specialkunnande som behövs dygnet runt på en förlossningsenhet.

Omsorgsminister Juha Rehula (C) lovande i november 2015 att BB i Vasa ska fortsätta. Så här svarade han på frågan om förlossningsavdelningen i Vasa under sitt besök i november.

Har läget ändrats efter det?

Vi beslöt att lista finländska sjukhus med förlossningsavdelningar och se vilka som inte får en fullskalig jour. Är Vasa centralsjukhus det enda?

Så här många barn föds på olika BB:n varje år

Kartan visar antalet födslar vid olika BB:n år 2014. Ju större boll, desto fler födslar. Flera av de här BB:n har upphört med sin verksamhet under de senaste åren. De är markerade med rött på kartan.

Nej, Vasa är inte ensam om att ha ett BB och samtidigt inte bli ett sjukhus med fullskalig jour. Till exempel Kotka och Karleby är i samma situation men det finns även andra.

En viktig måttstock för förlossningsavdelningar de senaste åren har varit antalet födslar per år. Enheter med färre än 1 000 födslar ses som en svaghet med tanke på förmågan att upprätthålla en god kvalité på vården.

Det här har till exempel varit det tyngsta argumentet för att stänga Borgå BB som är den förlossningsavdelning som senast slagit igen dörrarna.

Förlossningsavdelningarna i Lojo och Oulais är stapplande nära den gränsen och en eventuell stängning har redan diskuterats flera gånger för deras del.

Utgående från regeringens förslag verkar gränsen om 1 000 födslar per enhet fortsättningsvis vara en tumregel som gäller. Eftersom det föds omkring 1 400 barn i Vasa varje år är det inte där faran ligger.

Krävande förlossningar kräver specialjour

En förlossningsavdelning kräver jour inom många olika specialiteter. I sitt förslag har regeringen skrivit ut villkor för förlossningar. En punkt är den välbekanta formuleringen om minst 1 000 förlossningar per år.

Det sägs dessutom att det behövs:

  • Omedelbar tillgång till specialister i gynekologi och obstetrik samt anestesiologi (sövning/narkos).
  • Snabb tillgång till en specialist i pediatrik (barnläkare) och till en specialist i ett lämpligt kirurgiskt specialområde.

Finns det någon risk för att Vasa inte kan upprätthålla de här specialiteterna och därmed förlora förutsättningarna för förlossningsverksamheten?

Ordförande för Vasa sjukvårdsdistrikts styrelse Hans Frantz är inte orolig.

– Det har varit svårt att få besked om det mesta i den här utdragna reformen. I en sak har vi ändå fått ett klart besked: BB i Vasa ska bestå.

Hans Frantz
Hans Frantz Bild: Yle/Amanda Bieber ordförande för hjärtgruppen

Hans Frantz konstaterar att villkoren för förlossningarna inte är stenhårda i förslagsutkastet. Där finns en möjlighet till samarbete med andra avdelningar och sjukhus ifall man inte själv uppfyller alla villkor.

Det sägs att "vid behov" ska en specialist inom dessa områden snabbt kunna komma till förlossningsenheten "då en specialist inte omedelbart kan svara för vården".

Samarbetar söderut

På tal om samarbete är det inte centralsjukhuset i Seinäjoki som i första hand blir samarbetspartnern för Vasas del.

– Vi kommer att fortsätta kämpa för att vårt sjukhus ska bli ett sjukhus med fullskalig jour. Därför är det inte lämpligt för oss att utöka samarbetet med Seinäjoki just nu, säger Frantz.

I stället kommer man att fördjupa samarbetet med sjukhusen i Åbo och Björneborg.

Tips-id: 39806

Tipsa Spotlight

Detta är ett offentligt tips som har skickats in till Spotlight. Uppgifterna i tipset är inte bekräftade.

Vi redovisar öppet för hur vi jobbar. Här hittar du de tips vi håller på med som bäst:

Spotlights webbsida
Spotlights webbsida Bild: Yle tipsmaskinen,Spotlight,datajournalistik

Läs också

Nyligen publicerat - Samhälle