Hoppa till huvudinnehåll

Åbolands sjukhus kämpar för psykiatrin

Person vid bord i solnedgång.
Åbolands sjukhus vill fortsätta ge psykiatrisk vård Person vid bord i solnedgång. Bild: All Over Press / Ismo Pekkarinen depression,Psykisk störning,ungdomar,Barn och ungdom,ensamhet,utanförskap

Nu står det klart att Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt fortsättningsvis vill införliva psykiatrin vid Åbolands sjukhus i den planerade jätteenheten som ska placeras i Åbo.

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts fullmäktige ska fatta beslut om detta på tisdagen. Olikheter i den svenska och finska versionen av föredragningslistan inför tisdagens fullmäktigemöte medförde att det på torsdagen fortfarande var oklart vad sjukvårdsdistriktets styrelse egentligen vill göra med psykiatrin vid Åbolands sjukhus.

Ekonomichefen vid Åbolands sjukhus, Mona Rönnholm, säger att det nu står klart att det är den finska versionen av föredragningen som gäller. Enligt den ska all psykiatri vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt ingå i den nya organisationen. I den ska också Åbo stads psykiatriska vård ingå. Den nya organisationen ska träda i kraft vid årsskiftet.

I praktiken kommer det här på lite längre sikt betyda att den psykiatriska avdelningsvården som idag ges i Pargas skulle flytta till Åbo.

Kvinna intervjuas i sjukhusaulan i Åbolands  sjukhus.
Mona Rönnholm vässer argumenten för Åbolands sjukhus. Kvinna intervjuas i sjukhusaulan i Åbolands sjukhus. åbo

- Om styrelsens förslag inte ändras före mötet på tisdag så kommer Pargas och Kimitoöns representanter att reagera på fullmäktigemötet, menar Rönnholm. Troligtvis kommer de att hänvisa till paragraf 11 i grundavtalet mellan Åbolands sjukhus ägarkommuner och sjukvårdsdistriktet för att stoppa förslaget.

Grundstadgan säger att om verksamheten på Åbolands sjukhus väsentligt skulle förändras så fordras det att tvåtredjedelar av Kimitoöns och Pargas representanter i sjukvårdsdistriktets fullmäktige förordar en förändring. Idag har Pargas tre representanter och Kimitoön har två i fullmäktige.

Mona Rönnholm konstaterar också att det inte har gjorts någon språklig konsekvensbedömning av planerna på den tilltänkta psykiatriorganisationen, trots att både Åbo stad och sjukvårdsdistriktet tidigare beslöt att en sådan skulle göras.

Den nya organisationen skulle medföra att Åbolands sjukhus inte längre har ansvar för att rekrytera personal.

- Vi på Åbolands sjukhus kräver alltid att vår personal är tvåspråkig, säger Rönnholm. Sjukvårdsdistriktet prioriterar dessvärre inte språkkunskaper lika högt, konstaterar hon.

Läs också