Hoppa till huvudinnehåll

Användningen av psykmediciner minskar – terapi ersätter antidepressiva

Pillerburkar på bord
Patienter har blivit mer kritiska mot antidepressiva läkemedel samtidigt som myndigheterna försöker erbjuda psykoterapi åt allt fler deprimerade. Pillerburkar på bord Bild: Mikael Crawford/Yle mediciner,piller

Psykiatriska läkemedel används i mindre utsträckning än tidigare. Det stora trendbrottet är antidepressiva läkemedel som nu minskar efter att ha ökat i popularitet sedan 1990-talet.

Emma, som vi kallar henne i den här artikeln, insjuknade i depression efter gymnasiet. Som många andra fick hon till en början nöja sig med antidepressiva läkemedel men biverkningarna blev snabbt outhärdliga.

- Jag vaknade tidigt på morgonen, upplevde att jag inte behövde sömn, jobbade på för full fart och kunde inte sitta stilla. Det var inte friskt.

Efter månader på antidepressiva läkemedel tog hon chansen till psykoterapi. I dag har hon hittat en bra balans mellan medicinering och terapi.

De senaste åren har allt fler gått samma väg, från medicinering till terapi, för att bota sin depression, visar siffror från Folkpensionsanstalten.

”Positiv utveckling”

Totalt har användningen av psykmediciner minskat med 12 procent sedan 2009. Till kategorin psykmediciner räknas både, antidepressiva, lugnande, sömnmediciner och psykosmediciner.

Lugnande och sömnmediciner har minskat stadigt sedan millennieskiftet. Speciellt nya rekommendationer ligger bakom minskningen.

- År 2008 fick vi en ny rekommendation om vård av sömnlöshet. Den ligger troligtvis bakom minskningen, säger specialforskare Leena Saastamoinen vid FPA.

Trots den allmänna nedgången ökar ändå användningen av den minsta kategorin, psykosmediciner, fortfarande. Psykosmedicinerna har ökat stadigt sedan 2009 på grund av att medicinerna fått nya användningsområden, bland annat ordineras de i små mängder mot sömnlöshet.

Då det kommer till antidepressiva läkemedel har det skett ett trendbrott de senaste åren. Efter att, i takt med nya mediciner och fler depressionsdiagnoser, ha ökat stadigt sedan 90-talet minskar nu användningen av antidepressiva.

- Det är en positiv utveckling. Det tyder på att både allmänheten och de yrkesverksamma har större kunskap om hur och när man ska använda mediciner, säger Kristian Wahlbeck, utvecklingsdirektör vid föreningen för mental hälsa.

Man frågar sig om det finns någonting annat att göra än att äta mediciner.

Terapi och kritik bakom nedgången

Den troligaste orsaken bakom minskningen är att det blivit lättare att få psykoterapi, men också kritiken mot antidepressiva läkemedel tros ligga bakom nedgången.

- Jag tror också att kunskapsnivån bland gemene man har ökat. Man frågar sig om det finns någonting annat att göra än att äta mediciner. Och det finns det ofta, säger Wahlbeck.

Emma tycker att vi borde förhålla oss mer kritiskt till antidepressiva läkemedel.

- Medicinerna passade mig inte alls! Men det förstod jag inte då, jag trodde det var bra att jag blev hyperaktiv av dem.

Folkpensionsanstaltens logo
Folkpensionsanstaltens logo Bild: Mikael Crawford folkpensionsanstalten,FPA,kela

Allt fler får psykoterapin betald av FPA

År 2011 blev FPA:s ersätting av rehabiliterande psykoterapi lagstadgad. FPA ersatte tidigare psykoterapi efter behovsprövning, men sedan 2011 har de anslag som FPA reserverat för psykoterapin inte längre kunnat begränsa möjligheten att få sin psykoterapi ersatt.

År 2011, då förändringen trädde i kraft, fick drygt 12 600 personer sin terapi ersatt av FPA. Förra året hade siffran ökat till över 27 000 personer, visar siffror från FPA:s statistiktjänst Kelasto.

Men helt lätt är det inte att få psykoterapi i dagens läge. Det krävs massor av pappersarbete, besök till psykiater och dessutom är patienten själv tvungen att jaga fram en psykoterapeut som FPA godkänt.

Emma tycker att kraven är nödvändiga men frågar sig ändå hur någon som lider av svår depression ska orka med byråkratin.

- Jag tänker ofta på hur de som är svårt sjuka, mitt i sin värsta depressiva period eller har nedsatt funktionsförmåga på grund av psykisk ohälsa klarar av den här processen. Jag skulle nog ha behövt någon annan som skulle ha gjort det för mig om jag varit jätte sjuk då, säger hon.

Det mesta pekar ändå på användningen av antidepressiva fortsätter att minska de kommande åren.

Staten satsar i år 5 miljoner euro extra på höjda FPA-stöd för psykoterapi.

I praktiken betyder det att FPA nu kan betala ut lika stor ersättning för individuell psykoterapi till både äldre och yngre patienter. Tidigare har 16–25-åringar haft rätt till en större ersättning för terapin.

Skylt som visar könummer
Att söka vård kan vara en krävande process för en som lider av depression. Skylt som visar könummer Bild: Mikael Crawford/Yle könummer,folkpensionsanstalten,vårdköer
Om jag hade behövt en svenskspråkig terapeut vet jag inte vad som skulle ha hänt.

Svenskspråkiga mer utsatta

På grund av dyra och långa utbildningar är intresset för att utbilda sig till psykoterapeut i allmänhet lågt.

Bland svenskspråkiga psykoterapeuter är situationen alarmerande. En svensk utbildning har inte ordnats på 10 år på grund av bristande intresse och det syns redan nu i utbudet av terapeuter.

Då Emma började höra sig för bland de tiotals psykologer som FPA rekommenderat var endast en svenskspråkig.

- Jag tror att jag varit väldigt lyckligt lottad i det avseendet att jag är tvåspråkig och kunde söka vård på finska. Om jag hade behövt en svenskspråkig terapeut vet jag inte vad som skulle ha hänt.

Artikeln uppdaterades 10.6.2016 12:30. Formuleringen kring FPA:s lagstadgade ersättning av psykoterapi förtydligades. FPA har också innan 2011 ersatt psykoterapi efter behovsprövning men 2011 blev den ersättningen lagstadgad.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes