Hoppa till huvudinnehåll

Högupplösta kanaler (HD) på Yle

Introduktion

Sedan 28 januari 2014 erbjuder Yle alla sina tv-kanaler i HD-format.

Enligt kommunikationsverkets förordningar omfattas Yles HD-kanaler av distributionsskyldigheten, de är alltså så kallade must carry-kanaler. Det här innebär att kabeltelevisionsföretagen är skyldiga att sända Yles högupplösta kanaler inom sebarhetsområdet för sitt marknät. Alla Yles HD-kanaler (Yle TV1 HD, Yle TV2 HD och Yle Teema & Fem HD) finns tillgängliga på lika villkor för de finländska distributionsoperatörerna.

Yles tv-kanaler finns tillgängliga i HD-format också på Yle Arenan.

Yles HD-kanaler är en tjänst som fortfarande utvecklas. Under den här perioden kan det ske förändringar i tjänsten.

Yle betalar inte för distributionen av de högupplösta kanalerna och verksamheten upprätthålls inte med de skattepengar som tilldelats för public service-uppdraget.

Hur kan jag se Yles HD-sändningar?

Mottagningen av Yles HD-kanaler från och med den 1 april 2015.

Antennmottagning:

Alla Yles fyra HD-kanaler syns i DNA:s marknät på VHF-området fram till början av 2017. Kanalerna är Yle TV1 HD, Yle TV2 HD och Yle Teema & Fem HD.

DNA:s HD-marknät täcker ungefär 85 procent av hushållen i Finland. Du hittar kartan (på finska) över sebarhetsområdet på DNA:s webbplats under rubriken Antenni-TV-näkyvyyden osoitehaku.

Sebarheten för Yles HD-kanaler i Digitas marknät upphörde den 31 december 2015.

För antennmottagning krävs rätt sorts antenn:
För att kunna motta DNA-sändningarna krävs en VHF-antenn som är riktad mot DNA:s marknät.

Sebarhetsområden för DNA:s marknät
DNA:s kundtjänst

Kabel och IPTV-mottagning:

Yles högupplösta tv-kanaler erbjuds hos alla operatörer.

Yles tv-sändningar finns också tillgängliga i HD på Yle Arenan.

Satellitdistribution:

Yles HD-kanaler ingår i Canal Digitals kanalutbud. Kanalerna läggs till i alla kanalpaket, vilket innebär att kanalerna syns automatiskt hos alla som är satellitkunder hos Canal Digital.

Canal Digitals kundtjänst

För mer information om hur man kan se HD-sändningarna med olika apparater: testatutlaitteet.fi.

Syns Yles HD-kanaler i Digitas marknät?

Sebarheten för Yles HD-kanaler i Digitas marknät upphörde den 31 december 2015.

Jag bor i ett hushåll med kabel-tv, hur vet jag om Yles HD-sändningar syns i mitt hem?

Ta kontakt med den egna kabeloperatören och fråga om Yles HD-kanaler är en del av operatörens kanalutbud.

Du hittar kabel-tv-operatörerna i Finland på webbplatsen kaikkitelevisiosta.fi.

Om du bor i ett husbolag kan du ta reda på husbolagets operatör genom att fråga disponenten eller servicebolaget.

Vilka apparater behövs för att kunna ta emot och se Yles HD-kanaler?

Antennnätets kunder behöver en mottagare för att kunna se de högupplösta kanalerna. Mottagaren kan vara integrerad i en tv med DVB-T2-stämmare eller i en Full HD/HD Ready-tv med tillhörande DVB-T2-adapter.

För antenndistrubution behövs en VHF-antenn som är riktad mot DNA:s sändningscentral samt antennnätets DVB-T2 antenna READY HD-mottagare.

För att kunna se HD-kanalerna i kabel-tv-hushåll behöver man en tv-apparat som kan visa högupplösta signaler, det vill säga en platt-tv och en Cable Ready HD-certifierad digitalbox eller en Cable Ready HD-tv.

Mer information om apparater som behövs för att ta emot HD-sändningar:

Satellit- och antennföreningen SANT ry: antenninstruktioner för mindre hus
Kommunikationsverkets 65:e förordning

Kommunikationsverket: Antenn-tv i mindre hus
Kommunikationsverket: Inomhusnät för husbolag

Teknisk information om Yles HD-kanaler

Bildförhållandet för Yles HD-sändningar är bredbild alltså 16:9.
Ljudspåret är Dolby Digital 2.0 stereo eller flerkanal, det vill säga surround (5.1), när ett sådant finns tillgängligt.
Bildens upplösning är 1920 x 1080i.
Sändningsstandarden för marknätets HD-sändningar är DVB-T2.

Kanalnummer för Yles HD-kanaler

Yles HD-kanaler har olika kanalnummer hos de olika distributionsoperatörerna. Om du inte hittar kanalerna, kontakta kundtjänsten hos den egna operatören.

DNA antenndistribution:
Yle TV1 HD = 21
Yle TV2 HD = 22
Yle Feema & Fem HD = 25

DNA kabeldistribution:
Yle TV1 HD = 21
Yle TV2 HD = 22
Yle Feema & Fem HD = 25

Elisa kabeldistribution:
Yle TV1 HD = 21
Yle TV2 HD = 22
Yle Feema & Fem HD = 25

Elisa Viihde:
Yle TV1 HD = 21
Yle TV2 HD = 22
Yle Feema & Fem HD = 25

Telia kabeldistribution:
Yle TV1 HD = 21
Yle TV2 HD = 22
Yle Feema & Fem HD = 25

Regionala nyheter i Yles HD-kanaler

En del av kabeloperatörerna erbjuder sina kunder också regionala nyheter på Yles HD-kanaler. Kunderna till övriga operatörer ser Yle Nyheter på finska från Nyland i hela landet på Yles HD-kanaler. Inte heller i DNA:s markbundna distribution i VHF-nätet finns denna regionala fördelning, vilket betyder att alla de som följer Yles HD-kanaler via antenn också framöver ser Yle Nyheter på finska från Nyland överallt i landet.
Enligt Yles uppgifter syns de regionala nyheterna för tillfället i

 • Elisas kabel-tv-nät
 • Maxisats kabel-tv-nät
 • Telias kabel-tv-nät
 • DNA:s kabel-tv-nät

Under övergången till HD tittar man på de flesta håll i landet på regionala nyheter på standardkanalerna. Men tanken är att alla regionala nyheter också kan ses på HD-kanalerna i takt med att övergången fortskrider. Vad gäller tidtabellen har beslut ännu inte fattats.

Programtextning i Yles HD-kanaler

HD-kanalerna använder inte samma språkkod, det vill säga holländska som SD-kanalerna. Textningen får du fram genom att ställa in mottagaren på “begränsad hörsel”, “svag hörsel”, “Hard of Hearing”, “HoH” eller liknande.

Kostar Yles HD-kanaler?

Yles HD-kanaler är kostnadsfria.

Eftersom HD inte ännu är tillgängligt för alla finländare vill Yle inte använda tv-kostnader för att distribuera kanalerna. Yle samarbetar med olika distributionsoperatörer som alla har tillgång till Yles HD-kanaler på samma villkor. I dag är marknätet tillgängligt för ungefär 85% av befolkningen.

Yles HD-kanaler omfattas av distributionsskyldigheten, det vill säga must carry-regleringen. Enligt Kommunikationverkets förordningar ska de tjänster som omfattas av distributionsskyldigheten tilllhandahållas avgiftsfritt.

Varför skiljer sig ljudnivån på Yles HD-kanaler från ljudnivån på Yles övriga tv-kanaler?

Skillnaden mellan ljudet på de traditionella SD-kanalerna (till exempel Yles kanaler Yle TV1, Yle TV2 och Yle Teema & Fem) och HD-kanalerna är att HD-kanalernas ljudkodning (Dolby) styr mottagarnas funktioner. Det här sker inte vid sändningarna av de traditionella kanalerna.

Tittaren kan själv korrigera ljudnivån på sin HD-mottagare, till exempel genom att dämpa nivån på mottagarens MPEG-ljud eller ta i bruk begränsad dynamik i ljudet. Du hittar noggrannare instruktioner i apparaternas bruksanvisningar.

För mer information om HD

På Testatutlaitteet.fi: hittar du alla testade tv-apparater för kabel- och marknät.
HDTV-guiden ger handledning när det gäller överföring av högupplöst bild.

Yles tekniska rådgivning hjälper dig med frågor som berör Yles tekniska tjänster. Yles tekniska rådgivning är öppen vardagar klockan 10–14. Du kan också lämna ett meddelande på telefonsvararen.

Yles tekniska rådgivning:
E-post: palaute.tekniikka@yle.fi
Telefon: 09 1480 5500

 • Problem med mottagningen?

  Mottagning av Yles innehåll och tjänster

  Har du problem med mottagningen av Yles innehåll och tjänster. Här får du hjälp!

 • Du kan ta del av Yles utbud även utomlands

  Frågor och svar om användningen av Arenan inom EU

  Du kan ta del av vårt utbud på Yle Arenan och svenska.yle.fi även då du befinner dig utomlands. Upphovsrättsavtal begränsar distributionen av vissa innehåll utanför Finland.

 • Yles årtionden

  De viktigaste händelserna från Yles årtionden.

  Mycket har hänt i Yles historia. Här kan du läsa mer om några av de viktigaste händelserna från Yles årtionden.

 • Dataskydd för Yles tjänster

  Dataskydd beaktas i planeringen av Yles tjänster.

  Att skydda integriteten hos de som använder Yles tjänster är viktigt. Yle skyddar personuppgifter enligt gällande föreskrifter och tar dataskydd och datasäkerhet i beaktande när tjänster planeras.

Bolaget