Hoppa till huvudinnehåll

Nej till en kyrklig samfällighet i Borgånejden

Kors
Kors Bild: Brand X Pictures. radio vega

Församlingarna i Askola och Mörskom satte stopp för en stor kyrklig samfällighet i Borgånejden.

Förhandlingar om en mer omfattande kyrklig samfällighet har förts mellan församlingarna i Borgå, Askola, Borgnäs, Pukkila och Mörskom sedan 2013.

Askola och Mörskom har beslutat att fortsätta som självständiga församlingar, vilket betyder att samfälligheten inte blir av.

Trygga församlingslivet

Målet för processen har varit att trygga församlingslivet i regionen även i framtiden eftersom medlemsantalet minskar och de ekonomiska resurserna blir knappare.

Också förvaltningen och verksamheten i församlingarna står inför nya utmaningar.

Genom anslutningen till samfälligheten skulle ansvaret för gemensamma uppgifter som till exempel fastigheter, ekonomiförvaltning och löneadministration ha överförts på samfälligheten, medan församlingarna hade fortsatt som självständiga församlingar.

Tre kommuner sade ja

Sibbo drog sig ur förhandlingarna redan i slutet av fjolåret.

Efter den senaste utredningen var församlingarna i Borgå, Borgnäs och Pukkila med vissa ramvillkor redo för en gemensam samfällighet.

Församlingarna i Borgå bildar redan nu tillsammans Borgå kyrkliga samfällighet.

Domkapitlet i Helsingfors stift beslutar om eventuella fortsatta åtgärder.