Hoppa till huvudinnehåll

Snart får tusentals Lovisahushåll biovärme

Flis i högar.
Anläggningen utnyttjar bland annat träflis. Illustrerande arkivbild. Flis i högar. Bild: YLE / Seppo Nykänen råvara,Raseborg

Borgå energis nya biovärmeanläggning i Lovisa började testköras på torsdagen. Den ska värma upp 3 000 hus.

Testperioden räcker några veckor. Då ska den nymurade pannan torkas med hjälp av lövträdsflis som inte formar tjära vid förbränning.

Samtidigt granskas alla tekniska installationer.

När de sista finjusteringarna vid Borgå energis nya biovärmeanläggning är gjorda, matas den ekologiska fjärrvärmen in i Lovisas fjärrvärmenät. Värmen produceras av lokalt träflis.

Svarar på ökat behov

Anläggningen har en effekt på tio megawatt, vilket motsvarar uppvärmningsbehovet för 3 000 enfamiljshus.

– Den gamla anläggningen på sju megawatt svarade inte längre på traktens ökade fjärrvärmebehov. Nu är kapaciteten tryggad i ungefär 20 år, säger utvecklingschef Jukka Rouhiainen på Borgå energi.

Den nya biovärmeanläggningen ligger intill den gamla som blev färdig 2005 på Entreprenörsvägen i Lovisa.

Den nya anläggningen ska drivas året runt, medan den gamla ska erbjuda extra kapacitet till exempel under vinterns köldknäppar.

Utnyttjar skogsavfall

Anläggningen kan producera värme av nästan vilken sorts skogsavfall som helst. För att undvika onödiga utsläpp transporteras träbränslet till anläggningen från en radie på ungefär 30 kilometer.

Borgå energi har nu sex produktionsanläggningar som utnyttjar biobränslen.

Tolkis biokraftverk är den största med en femfaldig produktionskapacitet jämfört med Lovisa.