Hoppa till huvudinnehåll

Textning på Yles kanaler

Tv-serien Strömsö textas också på Yle Arenan.
Tv-serien Strömsö textas också på Yle Arenan. programtextning,textning,Yle Arenan,svenska,Strömsö (tv-program)

Vilka tv-program textas till vilka språk?

Yle Fem textar alla sina program som inte är på svenska till svenska. På kvällarna textas också program på Yle Teema till svenska fram till klockan 22. Dessutom textas alla program på Yles övriga kanaler till finska med undantag för barnprogram, nyhetssändningar och direktsändningar. En del program textas också till svenska för hörselskadade.

Programtextning på svenska

 • Yle Fem textar alla sina program som inte är på svenska till svenska. På kvällarna textas också program på Yle Teema till svenska fram till klockan 22.
 • De svenskspråkiga programmen har också programtextning (textning av svenskspråkiga program på svenska).
 • När ett program börjar ges information om programtextning genom att texten "Svensk textning" visas i det övre högra hörnet i tv-rutan.
 • Du får fram programtextningen på svenska på samma sätt genom att välja holländska som textningsspråk.
 • Programmen med programtextning på Yle Fem hittar du på Yle Text-TV på sidan 305 och på Yles webbplats.
 • På sidan Textning av Yle Teemas och Yle Fems program kan du läsa mer om hur du hittar den textning som passar dig bäst.

Vad textas till finska på kanalplatsen Yle Teema & Fem?

På Yle Fem har direktsändningar, direktsända nyhets- och aktualitetsprogram, barnprogram och utbildningsprogram ingen finsk text. Alla övriga program på kanalen textas till finska. Kontrollera språkinställningarna i din digitalmottagare: aktivera textning och välj finska som primärt språk.

På Yle Teema & Fem textas de program som sänds klockan 20-22 till svenska (från och med 1.12.2017). Det betyder att alla program från klockan 17:25 till minst klockan 22 är tillgängliga på svenska på Yle Teema & Fem.

Yle sänder sina program med textning enligt textningsstandarden för digital-tv (DVB Subtitling). Det ger tittarna fler alternativ; programtextning kan erbjudas på olika språk och textningen kan också helt och hållet lämnas bort.

Varför syns textningen inte i programmet?

Om du har problem med textningen ligger felet vanligen hos digitalmottagaren. Det kan till exempel hända att digitalmottagaren på grund av störningar inte kan visa DVB-textning, som Yle använder. En annan möjlighet är att mottagaren är felinställd. Kontrollera att textningsspråket finska är valt i inställningarna och att textning är aktiverad. Du får mer information i mottagarens användarmanual. Om textningen inte fungerar trots att den är aktiverad kan det hända att mottagarens programvara inte kan ta emot digital textning (DVB Subtitling).

Nedan följer några enkla korrigeringsåtgärder:

 • Byt kanal för en stund och byt sedan tillbaka.
 • Dra digitalmottagarens strömkabel ur väggen och vänta i 30 sekunder.
 • Aktivera textning genom att trycka på textningsknappen på fjärrkontrollen (t.ex. Subtitle).
 • Kontrollera i mottagarens standardinställningar att det valda textningsspråket är finska.
 • Återställ mottagaren till fabriksinställningar och gör en ny kanalsökning

I digitalmottagarens användarmanual anges vilken knapp du ska trycka på för textning.

Med de här åtgärderna brukar problemet oftast lösas.

Problemet beror ibland på att digitalmottagarens programvara är föråldrad och behöver uppdateras. Det är tillverkaren som ansvarar för att erbjuda programuppdateringar till digitalmottagaren, och det finns vanligen information om dem på importörens webbplats.

Smarta tv-apparater uppdateras vanligtvis automatiskt, men traditionella mottagare måste man vid behov själv uppdatera. Importören kan ge mer information.

Det kan också hända att textningen inte syns för att den är utanför rutan. Det beror på att bildformatet är felinställt. Kontrollera att automatiskt bildformat inte är aktiverat och välj rätt format utifrån tv-skärmen och digitalmottagaren.

Ibland saknas textning i program som spelats in på digitalmottagaren trots att texten var synlig då programmet sändes. Det kan antingen bero på att mottagaren inte fungerar som den borde eller på att den är fel inställd. Åtgärda felet enligt instruktionerna ovan.

OBS! I vissa av Yles dokumentärprogram finns det två ljudalternativ, referat på finska och originalljud. De här programmen har ingen textning alls, alternativt är endast intervjuavsnitten textade. Om det valda språket i mottagarens ljudinställningar är något annat än finska, är det lätt hänt att man tror att textningen inte fungerar, trots att problemet är fel ljudval. Se Val av referatljud – finska eller originalspråk (på finska).

Vad är programtextning?

Med programtextning avses textning av finskspråkiga program på finska och svenskspråkiga program på svenska. Yle har erbjudit programtextning sedan 1983, till en början enbart via Text-TV, numera även som översatt text i form av digital DVB-textning.

Det finns inget separat språkval för programtextning i digital-tv:ns språkmeny. Därför har Yle valt holländska som språk för programtextningen, eftersom holländska inte i övrigt används i Yles textning.

Sedan februari 2015 har nyheterna som sänds klockan 18 textats på finska. Textade nyhetssändningar sänds alltså kl. 15, 17, 18 och 20.30 i Yle TV1 samt kl. 21.50 och på veckoslut kl. 19 i Yle TV2.

Programtextning på finska kan också följas via Text-TV.

Kommande programtextningar på finska
Kommande programtextningar på svenska

Programtextning: Redaktion och kontaktuppgifter

Du kan kontakta redaktionen via adressen tuotanto.ohjelmatekstitys@yle.fi.

På vår Facebook-sida finns mer information om textade program och en diskussion om programtextning.

Vi välkomnar all slags respons om programtextning. Programtextningsredaktörerna är särskilt intresserade av att få veta om textraderna byts för snabbt eller för långsamt, hur tittarna upplever användning av dialekt eller talspråk i textningen och hur väl man kan urskilja vem som pratar med hjälp av text med olika färger.

Hur får jag textning till ett finsk- eller svenskspråkigt program?

I Yles finsk- och svenskspråkiga tv-program får man textning på finska, programtextning, genom att välja holländska som textningsspråk i mottagarens inställningar.

Om du vill att textningen ska synas hela tiden, välj holländska som primärt textningsspråk (med förkortningen hol/ned/dut beroende på mottagare) och finska som sekundärt språk.

Om du inte vill ha programtextning i alla finskspråkiga program, ska du när tv-programmet börjar välja holländska med textningsknappen på fjärrkontrollen (knappen med texten "sub" beroende på din apparat) och välja holländska i den meny som visas på tv-skärmen.

Om du inte hittar holländska i menyn har programmet ingen programtextning. I början av programmen med programtextning visas texten "Tekstitetty suomeksi" i det övre högra hörnet i tv-rutan.

Programtextning på finska kan också följas via Text-TV. Yle TV1:s textningar visas på Text-TV-sidan 333, Yle TV2:s på sidan 334 och Yle Teemas på sidan 336. Programtextningarna på svenska på Yle Fem förmedlas endast som digitala DVB-textningar. Textningen av nyheterna visas endast som digitala DVB-textningar.

På Yle Arenan får du fram programtextningen genom att klicka på ikonen TXT nere i högra hörnet i programrutan.

Textning på Arenan

En stor del av de program som finns på Arenan har svensk text, men inte alla. Textningarna är än så länge i rätt lång utsträckning knutna till om ett program har sänts på tv.

Alla de program som sänds eller har sänts på Yle Fem har svensk text, liksom alla de program som sänds på Yle Teema fram till klockan 22. Det är en hel del dokumentärer, filmer och icke engelskspråkiga serier. Utöver det textas några serier och filmer samt dokumentärer som sänds på Yles andra tv-kanaler, och en del av de program som endast visas på Arenan.

Du hittar enklast de program som är tillgängliga på svenska via arenan.yle.fi eller genom att välja svenska som språk i Yle Arenan - appen.

Ljudtextning

Yle använder ljudtextning på alla sina tv-kanaler. Ljudtextning gör det lättare för personer med nedsatt syn eller lässvårigheter att titta på tv.

Ljudtextning går ut på att den översatta texten som visas i rutan hörs i form av syntetiskt tal. Tjänsten fungerar i de flesta digitalmottagare, och du aktiverar den genom att välja holländska som primärt ljudspråk (audio) i mottagaren.

Du väljer språk antingen via audioknappen på fjärrkontrollen eller genom att ställa in språket som förval i standardinställningarna.

Personer med nedsatt syn ska när de köper en mottagare kontrollera att det går att välja ett primärt och ett sekundärt språk i mottagaren. I standardinställningarna ska du som primärt språk (audio) välja holländska och som sekundärt språk finska.

Digitalmottagarna har ingen separat kanal reserverad för ljudtextning, och därför har Yle valt holländska, som ytterst sällan används i Finland, som ljudkanal för tjänsten. På ljudkanalen hörs både syntetisk ljudtextning på finska och programmets originalljud i bakgrunden.

På Yle Fem hörs den syntetiska ljudtextningen på svenska.

Vissa nya mottagare kan ha alternativen "nedsatt syn" eller "audioinspelning" utöver holländska i ljudmenyn. Du hittar mer detaljerade uppgifter i mottagarens användarmanual.

OBS! I vissa mottagare fungerar ljudtextning inte automatiskt även om ljudinställningarna har gjorts korrekt! Det lönar sig att testa funktionen i butiken innan du köper mottagaren.

Program med programtextning på Yles kanaler

Varför fungerar textningen på olika sätt på olika kanaler?

Yle är inte det enda mediebolaget som använder s.k. digital-tv-textning. Tack vare digital-tv-textning, eller DVB-textning, kan användaren välja önskat textningsspråk eller inaktivera textningen helt. Med den gamla metoden ”bränns” texten fast i bilden, och vissa mediebolag använder fortfarande den metoden. Dylik "fastbränd" text kan tittaren däremot inte själv inte få bort från bilden.

Vilket typsnitt använder Yle i sin textning?

Sedan den 7 februari 2012 används typsnittet Tiresias på kanalerna Yle Fem och Yle Teema. Samma typsnitt infördes även på Yle TV1 och Yle TV2 den 26 mars 2012.

Tiresias är framtaget särskilt med hänsyn till personer med nedsatt syn och Yle testade typsnittet bland olika användargrupper innan det infördes. Vi ville hitta en lösning som fungerar bra i både gamla och nya mottagare.

Vi valde slutligen typsnittet Tiresias, eftersom bokstäverna där är lätta att urskilja. Det innebär att vi kunde förminska typgraden utan att det försämrar läsbarheten.

Hur fastställs textningens plats på bildskärmen?

Textens plats fastställs i inställningarna i utsändningsapparaterna. Yle använder ett textningsprogram som framställer texten på ett tillförlitligt sätt för textningsredaktörerna, och de strävar efter att placera texten på rader som stör bilden så lite som möjligt.

Var tittaren slutligen ser texten i tv-rutan beror i hög grad på mottagarens och bildskärmens eller tv:ns inställningar. Det kan alltså hända att texten i samma program visas nedanför bilden eller inuti bilden beroende på mottagare. Texten och bilden kan till och med delvis hamna utanför rutan om tv-bilden är zoomad i tv:ns inställningar.

Varför finns det ingen programtextning när jag ser på Yles tv-kanaler på Arenan?

Av tekniska skäl måste textningen i simulcastsändningar på Yle Arenan (dvs. sändningar som visas samtidigt i tv-kanalerna och på Arenan) brännas in i bilden. Då kan tittaren inte välja textning, utan ser endast den undertextning som visas primärt i kanalen. Därför går det inte att välja programtextning i direktsändningar på Arenan.

Vid uppspelning på Arenan fungerar däremot alla textningsalternativ.

Vi arbetar som bäst med att förbättra textningsalternativen på Arenan.

Varför har inte alla direktsändningar textning?

Vid en del program finns det förhandsmaterial som gör det möjligt att passa in textningen med det som sägs i programmet. Exempel på sådana sändningar är nyheter, stora nationella händelser och direktsändningar från inhemska galor och konserter, som förses med textning redan i direktsändning.

Vid en del av direktsändningarna, till exempel debattprogram, finns mycket knapphändigt eller inget förhandsmaterial alls. Direktsända debatter och andra sändningar som inte kan förses med tillräckligt bra textning i direktsändning textas i regel inom ett dygn för reprissändning och Arenan.

 • Problem med mottagningen?

  Mottagning av Yles innehåll och tjänster

  Har du problem med mottagningen av Yles innehåll och tjänster. Här får du hjälp!

 • Du kan ta del av Yles utbud även utomlands

  Frågor och svar om anvädningen av Arenan inom EU

  Du kan ta del av vårt utbud på Yle Arenan och svenska.yle.fi även då du befinner dig utomlands. Upphovsrättsavtal begränsar distributionen av vissa innehåll utanför Finland.

 • Yles årtionden

  De viktigaste händelserna från Yles årtionden.

  Mycket har hänt i Yles historia. Här kan du läsa mer om några av de viktigaste händelserna från Yles årtionden.

Bolaget