Hoppa till huvudinnehåll

Våtmarker och täckdiken ska ge renare vatten i Lovisaviken

Lovisa å rinner genom Gislom
Lovisa å är frodig på många ställen. Åar i Sverige och Lettland är också med i pilotprojektet. Lovisa å rinner genom Gislom Bild: Yle/Carmela Walder lovisa å

Pro Agria håller i tråden för ett pilotprojekt som ska försöka minska på näringsbelastningen via ån, men också förbättra åkrarnas vattenhushållning och förebygga översvämningar.

Lovisa å går igenom Lappträsk och Lovisa, mynningen leder ut vatten i Lovisaviken.

Med i försöket finns flera tiotal jordbrukare som äger mark längs med Lovisa å. Hela fyrtio odlare med mark längs Hardombäcken, en sidofåra till ån, är också med.

Projektpengar för tre år

Det är Pro Agria i södra Finland som håller i trådarna och erbjuder åtgärdspaket för odlarna och gratis planering för åtgärderna. Hela 214 000 euro är öronmärkta för projektet under de kommande tre åren.

Tanken är att det redan i sommar ska börja hända saker längs ån. En del av åtgärderna är äldre och beprövade, som att rensa vattendrag och anlägga täckdiken.

Nyare metoder som ska testas är bland annat avsatser för flödesvatten. Då bygger man en hylla längs vattendraget dit översvämningsvattnet kan stiga, och förhoppningsvis inte komma hela vägen upp på åkern.

- I Hardombäcken ska det byggas 450 meter hylla och metoden ska testas där, säger Heidi Lyytikäinen som är miljövårdssekreterare på Lovisa stad.

Rudom får våtmark

I Lappträsk ska det troligen anläggas en våtmark nedanom Rudom gård. Idén med att anlägga våtmarker är att vattnet stannar upp och att de fasta partiklarna sedimenteras i bottnen. Vattnet som rinner vidare borde då vara renare.

- Förutom att våtmarker är bra för vattenkvaliteten så blir de också oaser för växter och djur, samt fina rekreationsobjekt, säger Lyytikäinen.

Heidi Lyytikäinen säger att vattnet i Lovisaviken idag är väldigt brunt. Det kommer det också att fortsätta vara eftersom det är lerjord i åmynningen, liksom på andra ställen längs sydkusten.

- Projektet är bra men det kommer att ta tid att se resultat, tror Lyytikäinen.