Hoppa till huvudinnehåll

Yle och upphovsrätten - vad får du göra med Yles innehåll?

Allt Yles innehåll skyddas av upphovsrättslagen. Lagen gäller ljud-, bild-, och textmaterial, grafik och logotyper. Tänk därför på följande saker när du använder Yles innehåll.

Kommunalvalet och användning av klipp

 • Upphovsrättsliga bestämmelser gör att det kan vara problematiskt att använda direkta klipp ur olika material. Den som använder ett klipp bär ansvar för att materialet används på ett lagenligt sätt. Om så inte är fallet, kan användaren göra sig skyldig till brott mot upphovsrätten. Därför rekommenderar vi att man i stället länkar till ett material eller bäddar in det. Detta bör endast ske i anknytning till en saklig politisk diskussion, och inte till exempel i syfte att göra direktreklam för en politisk ideologi.

 • Vad får jag göra med Yles innehåll?

  Spara och ladda ner Yles tv och radioprogram

  • Du får ladda ner Yles tv- och radioprogram för personligt bruk då nedladdningen inte har begränsats tekniskt. Det här gäller program som du tittar på via traditionella radio- och tv-apparater eller med en dator som har en tv-tuner.
  • Det är möjligt att ladda ner vissa poddar på Yle Arenan till din dator.

  Titta och lyssna på Yles sändningar i allmänna utrymmen

  • Yles sändningar får ses fritt i offentliga utrymmen. Programmen får däremot inte spelas in och man får inte uppbära avgift för att se programmen. Innehållet i programmet får inte redigeras och det är inte tillåtet att visa reklam eller sälja produkter i samband med visningen.
  • För rättigheter att spela upp musik behöver man alltid enskilt komma överrens med Teosto och Gramex.
  • Yles logo får inte användas utan lov för att marknadsföra evenemang. Förfrågningar kan skickas till yleinfo@yle.fi.
  • Det är inte tillåtet att offentligt visa program från Yle Arenan. Förfrågningar om att visa program från Yle Arenan i allmänna utrymmen kan skickas till arkisto.myynti@yle.fi.
  • Mer information hittar du i användarvillkoren för Yle Arenan.

  Bädda in program på webbsidor

  • Du får bädda in program och direktsändningar från Yle Arenan på dina egna webbsidor. Detta är möjligt endast beträffande de program som kan ses utan begränsningar. Delningen sker via knappen "Dela programmet". Det är inte tillåtet att använda materialet i reklam, marknadsföring eller kommersiellt syfte.
  • Du kan även bädda in en del av materialet från Yle Elävä arkisto – Yle Arkivet på dina webbsidor. Du får också använda dig av en del av Arkivets fotografier och effekter. Du hittar instruktioner här (på finska).

  Länka till våra webbsidor

 • Du får länka till våra webbsidor och exempelvis till tv-guiden. Om du vill dela programinformation i andra format, ta kontakt med Kari Haakana, kari.haakana@yle.fi.
 • Kopiering och anvädning av textmaterial på webben

  • Textmaterial som vi publicerat på webben får kopieras och användas för privatbruk d.v.s. hemma och i släkt- och kompiskretsar. Övrig användning är inte tillåten.

  Tv-program i undervisning

  • Inhemska tv-program på Yle Arenan och Yle Elävä arkisto-Arkivet får användas i undervisning. Filmer och reklam som förekommit inom biograf- och videodistribution omfattas inte av tillståndet. Det är heller inte tillåtet att spara program från Yle Arenan eller Yle Elävä arkisto-Arkivet.
  • Att använda material i undervisningssyfte omfattar småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning samt utbildning som leder till en avgiftsfri grundläggande yrkesexamen.

  Dela innehåll i sociala medier

  • På sociala medier får du dela Yles innehåll då vi separat erbjuder den möjligheten genom olika bildikoner för sociala medier. Vi uppmuntrar till delning och rekommendation av material med hjälp av olika bildikoner från t.ex. Facebook, Google+ och Twitter.

  Köpa innehåll

  Användning av öppen data


  Hur är det inte tillåtet att använda materialet?

  Publicering av Yles innehåll på egna webbsidor

  • Du får inte publicera Yles program på dina egna webbsidor. Allt vårt material, såväl ljud som video, grafik, bild, text och logotyp är skyddat av upphovsrättslagen.

  Spara och ladda ner tv- och radioprogram

  • Du får inte ladda ner Yles tv- och radioprogram om nedladdningen tekniskt är begränsad.
  • De program som finns på Yle Arenan eller i Arkivet (Elävä arkisto) får du inte ladda ner till din dator. De som äger upphovsrättigheterna till programmen förutsätter att Yle tekniskt skyddar programmen från att laddas ner. Av innehållet på Arenan får du alltså inte göra kopior ens för ditt personliga bruk.

  Förmedling av Yles streamar

  • Du får inte på dina egna webbsidor länka direkt till streamingadresserna som används för Yles tjänster eller webbsidor.
  • Däremot är det tillåtet att länka till de allmänna sidor och tjänster som Yle erbjuder - länken man klickar på leder då till Yles webbplats. Du får med andra ord göra en länk till Arenan på dina egna webbsidor.

  Be om lov

  Yles varumärke, visuella utseende och logo

  • Du behöver tillstånd för att få använda Yles varumärke eller dess element, såsom logon. Läs mer om användningen av Yles varumärke, visuella utseende och anvädningen av logon här och kontakta oss på adressen yleinfo@yle.fi