Hoppa till huvudinnehåll

Farmarin markkinat: Det är ingen kupp mot Reko

Beställda rekoprodukter delas ut på utdelningsdagen.
Beställda rekoprodukter delas ut på utdelningsdagen. Bild: Yle/Tove Virta papperskassar,Ekenäs

Det handlar inte om någon kupp eller kapning av Reko-ringar, säger Mikko Välttilä en av grundarna till Farmarin markkinat. Administratörer har själva valt att ansluta sig till föreningen.

- Vi har grundat förening Farmarin markkinat som har vissa bestämda etiska regler. Flera Reko-administratörer har velat ansluta sig till oss och det har de rätt att göra, säger Mikko Välttilä

Administratörer slutade frivilligt

Reko-ringarna har utsatts för vad initiativtagaren Thomas Snellman kallar ett kuppförsök. Detta tillbakavisar Farmarin markkinats initiativtagare Mikko Välltilä.

Välttilä säger att det egentligen inte funnits några alternativa tillvägagångssätt. De som grundat Reko-grupper har själva velat gå över till Farmaring markkinat och det har de rätt till.

- När en grupp själv velat ansluta sig till oss så kan det inte kallas kapning, säger Välttilä.

Välttilä som själv bor i Ylöpirtti, Somero i Egentliga Finland har inte varit på plats i Borgå. Enligt den information Välttilä fått uppstod oenighet när några av Reko-ringens administratörer ville gå med i Farmarin markkinat. Två administratörerna ville stanna kvar inom Reko.

- Därför slutade de som administratörer på egen begäran, säger Välttälä.

honungsburk
honungsburk Bild: iStock/yarruta honungsburk

Inget namntvång

Genom att gruppen redan hette Reko Porvoo/Borgå, så ville man även behålla det namnet för att människor ska hitta gruppen på Facebook. Samtidigt vill man följa Farmarin markkinats etiska regler.

- Att de fortfarande använder namnet Reko har rört upp känslor, men samtidigt är namnet inte skyddat. Reko handel är Snellmans firmanamn, men det ger inte ett varumärkesskydd, säger Välttilä.

Välttilä säger att tanken inte är att ta över varumärket Reko. Han anser att grupperna själva får kalla sig till det de vill.

- Har de goda anledningar att behålla Reko så är det helt okej för min del. Lika väl kan de byta namn till Farmarin markkinat.

- Men jag kan förstå att Thomas Snellman inte tycker om att grupperna behåller namnet Reko. Vi sysslar ändå med lite annorlunda verksamhet, säger Välttilä.

Fyra ringar har gått över

I detta nu har fyra Reko-ringar gått över till Farmarin markkinat och Välttilä säger att den femte och sjätte är på väg att gå över. Alla dessa finns i huvudstadsregionen.

Välttilä säger att det som inträffat har sin grund i vårvinterns diskussioner. Då sprack Björneborgs Reko-ring itu.

- Det kom fram att många efterfrågade klarare och gemensamma regler för vilka produkter som får säljas inom Reko-handeln.

Välttilä säger att det inte fanns någon mekanism inom Reko som kunde skapa de gemensamma regler man efterfrågade.

- Vi försökte förändra rörelsen inifrån men vi fann inga gemensamma lösningar. Därför gick vi ur Reko, säger Välttilä.

Grönkål på rekoutdelning.
Grönkål på rekoutdelning. Bild: Yle/Tove Virta rekoutdelning,Ekenäs

Förening för producenter

Man beslöt att grunda Farmarin markkinat som är en sammanslutning för producenter som även andra kan gå med. Föreningen utvecklade egna etiska regler för vad man får sälja inom ramarna för föreningen.

Att hönorna lyfts fram i så många diskussioner angående Reko och Farmarin markkinat beror enligt Välttilä på att han själv är hönsfarmare.

- Speciellt i Borgå går det rykten om att jag försöker skapa en marknad för mina egna produkter. Men det är inte sant, det finns redan så stor efterfrågan på hönsäggen att produktionen inte räcker till.

Välttilä säger att frågan om burhöns och frigående höns också är en het potatis beroende på att det i områden med frigående höns ändå säljs mest ägg från burhöns. Även inom Reko-ringarna.

- Thomas Snellmans ursprungliga idé var att på orter där det inte finns etiskt producerade ägg så kan man sälja ägg från burhöns. Men nu säljs ägg från burhöns på orter där det finns mycket frigående höns, säger Välttälä.

En glad och nyfiken sugga i Sjundeå.
En glad och nyfiken sugga i Sjundeå. Bild: YLE/Malin Valtonen suggor

Budskap om etisk djurhållning

Välttilä anser att Reko hade och har möjlighet att föra fram budskapet att etisk djurhållning är ekonomiskt bärkraftig.

- Farmarna tror inte det. Vi vill lyfta fram budskapet att djurhållning ska vara etiskt korrekt, släpp ut era djur. Det är också ekonomiskt lönsamt. När Reko inte uppmanade till detta vattnades budskapet ur.

Välttilä säger att han inte tror att synen på etik i grund och botten skiljer sig mellan Reko och Farmarin markkinat. Men han uppfattar att tyngdpunkterna ligger på olika saker.

- Reko handlar mera om att lyfta fram de lokalproducerade livsmedel på orten. Farmarin markkinat lägger istället tyngdpunkten på etisk djurhållning. Reko har riktlinjer, men de är inte tvingande, säger Välttilä.

- Alla djur borde få leva som de naturligt gör. Svinen måste få möjlighet att vara utomhus och böka, alla djur måste få vara ute åtminstone vissa tider om året.

Östfinska kor betar under sommaren vid Esboviken
Östfinska kor betar under sommaren vid Esboviken Bild: Yle/Helena von Alfthan natura-område

Kunden behöver inte fråga

Inom Farmarin markkinat kan man enligt Välttilä lita på att producenterna och produkterna uppfyller ställda krav. Men kunden behöver inte själv ta reda på information om varje produkt.

- Det är har tagits mycket väl emot av konsumenterna, säger Välttilä.

Farmarin markkinat kommer inte heller att ta någon avgift av producenter som säljer varor genom föreningen. Om producenterna vill sälja utan förhandsbeställning så är det de själva som sköter om tillstånd för detta.

Österbotten är inte aktuellt

Farmaring markkinat finns åtminstone ännu inte i Österbotten.

- Diskussioner har förts också i Österbotten, det vet jag, men åtminstone nu grundas inga grupper, säger Välttilä.

Selma och famo
Selma och famo solliden

Producenter faller bort

Om Reko-ringarna skulle skärpa sina regler för vilka produkter man får sälja så skulle hälften av producenterna direkt falla bort sa Thomas Snellman till Yle på lördagen. Mikko Välttilä håller med

- Jo, det tror jag också, men om man inte lägger upp de här reglerna så stöder man inte en etisk djurhållning. Jag kan förstå hur man tänker inom Reko-ringarna.

Välttilä säger att detta är tudelat.

- Reko gör bedömningen att det är viktigare att få igång verksamheten än att sätta upp regler. Men jag anser att man då låter bli att utnyttja sin möjlighet att föra fram ett starkt och viktigt budskap, säger Mikko Välttilä.