Hoppa till huvudinnehåll

Han vill ha flera damer ombord

Stefan Abrahamsson från Segelfartygsstiftelsen
Stefan Abrahamsson är verksamhetsledare vid Segelfartygsstiftelsen i Finland. Stefan Abrahamsson från Segelfartygsstiftelsen Bild: Yle/ Bettina Sågbom segling,segelfartygsstiftelsen i finland,ungdomsarbete,segelbåt,segelfartyg

- Det finns ingenting bättre än att jobba med ungdomar, säger Stefan Abrahamsson. Han står på däcket till Segelfartygsstiftelsens 65 fot långa tvåmastade Swan och ser nöjd ut. Underhålls- och reparationsarbetena har framskridit utan större problem och snart är S/Y Vahine på väg igen.

När Vahine efter midsommar styr stäven söderut kommer hon inte att återvända till Finland på två år.

Men innan hon seglar till sydligare breddgrader kommer hon under några intensiva sommarveckor att erbjuda barn och ungdomar chansen att lära sig segla.

En segelbåt är en bra skola

Stefan Abrahamsson säger att det var ungdomsarbetet som från början lockade honom till Segelfartygsstiftelsen. Konceptet tilltalade honom.

De unga skulle inte bara lära sig segla utan också att jobba tillsammans, ta ansvar och skapa sociala kontakter.

- Jag hatar att använda ordet "normal" för att beskriva människor, säger Abrahamsson med en grimas men fortsätter:

- Vi erbjöd till en början ungdomar som kom från vad man kunde kalla normala familjer en chans att komma ut och lära sig segla. Sedan blev det mera så att vi också började rikta in oss på ungdomar med särskilda problem. Det kan handla om unga vars första tio, femton år i livet inte varit så lätta. Eller sådana som haft svårt att passa in eller knyta kontakter till andra.

Helt plötsligt, då du kommer ut på en segling, faller allt på plats― Stefan Abrahamsson

- Det är otroligt att se vad sail training kan göra med en ung människa som är lite på sidan om, som är utstött och har dåligt självförtroende och svårt för att få vänner. Helt plötsligt, då du kommer ut på en segling så faller allting på plats. Du märker att det finns folk som lyssnar på dig, att du kan leda och till och med utbilda andra. Och de här andra människorna uppskattar det du gör, säger Abrahamsson och tillägger att allting egentligen blir enklare ombord på det relativt lilla utrymme en båt erbjuder.

- I en liten båt kommer du inte undan. Du kan inte gå till ditt rum och stänga dörren, du är med och du är tvungen att skapa sociala kontakter med andra. Det är en bra skola, säger han.

Sjuttio procent flickor

Under årens lopp har särskilt flickors intresse för segling ökat och i dag är sju av tio ungdomar på Segelfartygsstiftelsens ungdomsseglatser flickor. Det har fått stiftelsen att börja se sig om efter kvinnlig personal. Det är bra att flickorna får kvinnliga förebilder.

- I segling är det inte frågan om vilket kön du representerar, utan det handlar om skicklighet och kunskap. Det finns en viss skillnad i fysisk styrka, men det är ju därför vi har rejäla vinschar och andra tillbehör som ska överbrygga den skillnaden, säger Abrahamsson som är mycket nöjd med att S/Y Vahine numera har hela två kvalificerade kvinnliga skeppare.

Segling har verkligen lärt mig att less is more. Man behöver inte så mycket. Att bara vara här och nu är tillräckligt.― Maarit Jaanti

En av de två är Maarit Jaanti, som redan under flera seglatser med S/Y Vahine fungerat som styrman.

I september skall hon för första gången vara skeppare ombord, den här gången för en besättning bestående enbart av kvinnor. Vuxna sådana. Men i framtiden ser hon fram emot att greppa rodret även för en besättning bestående av unga flickor.

Skepparen Maarit Jaanti från Segelfartygsstiftelsen STAF.
Maarit Jaanti är färsk skeppare på S/Y Vahine. Skepparen Maarit Jaanti från Segelfartygsstiftelsen STAF. Bild: Bettina Sågbom segling,båtar,segelbåt,sail training association finland

- Jag tycker att det som Segelfartygsstiftelsen gör är fint. Det är bra att kunna erbjuda unga människor någonting vettigt att göra till ett rimligt pris. Och just det här med att jobba tillsammans i grupp, det är sådant man lär sig på en segelbåt. Men seglingen har också lärt mig att less is more. Att man inte behöver så mycket. Att bara vara här och nu är tillräckligt, säger Maarit.

Dåliga tider märks

Ett rimligt pris, ja.

Tanken är att det inte skall bli dyrt för ungdomar att kliva ombord. Då behövs det både sponsorer och vuxna människor som är villiga att betala lite mera för ett seglingsäventyr. S/Y Vahine, liksom stiftelsens andra fartyg skonaren S/Y Helena, är i rörelse så gott som året runt.

De seglar både i varma och kalla vatten, till Svalbard och i Karibien, korsar Atlanten och kryssar mellan öarna i Grekland och Kroatien. Så gott som alla resor säljs slut.

- Man brukar säga att en euro är en euro, men en marin euro motsvarar hundra euro, säger Stefan Abrahamsson med ett grin.

Att hålla igång segelbåtar är dyrt. För att det ska gå ihop ekonomiskt skall båtarna röra på sig hela tiden med betalande passagerare ombord.

Och så behövs det sponsorer - företagsledare och andra som ser att stiftelsen gör ett betydelsefullt arbete med ungdomar och vill hjälpa till.

Utan sponsorer är det svårt att ha råd med det som ofta kan bli riktigt dyrt: Nya segel, tampar och rep, räddningsdräkter och annan säkerhetsutrustning, oceandugliga flytvästar och seglingsdräkter. Ja, allt som slits då det är i hårt bruk.

En euro är en euro, men en marin euro är hundra euro.― Stefan Abrahamsson

- Då Finland dök in i den här ekonomiska recessionen märktes det direkt. Det blev svårare att få sponsorpengar, säger Stefan Abrahamsson.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes