Hoppa till huvudinnehåll

På jakt efter olovligt fiske i Borgå- och Sibbovattnen

Fisekövervakning
Fiskeövervakare Christian Lindén drar upp en nätflagga tillsammans med Tage Lönnroth. Fisekövervakning Bild: Yle/Mikael Kokkola jakt- och fiskeövervakning,mjk

Fiskeövervakare, polis och sjöbevakningen tog alla del i en stort upplagd fiskeövervakningsoperation utanför Borgå och Sibbo. Både fritidsfiskare, redskap, nät och bragder kontrollerades extra noga under veckoslutet.

Borgå stads arbetsbåt m/s Sport 1 glider sakta och försiktigt in mot nätflaggan. För Tage Lönnroth gäller det att fånga in den med en båtshake. Också det här nätet saknade rätt markeringar om ägare och fiskelov.

- Vi fäster en blå liten lapp på det här nätet. En uppmaning att snabbt förse den med de rätta markeringarna, säger fiskeövervakare Christian Lindén.

Fisekövervakning
Fisekövervakning Bild: Yle/Mikael Kokkola jakt- och fiskeövervakning,mjk. m/s j.l runeberg

Om nätet är omärkt nästa gång det granskas går det illa.

- Då avlägsnar vi nätet, lägger helt enkelt beslag på det, säger Lönnroth, chef för Borgå stads friluftsområden.

Också de flesta andra fiskebragderna lite utanför Svartsåns mynning har bristande markeringar.

Fisekövervakning
Fisekövervakning Bild: Yle/Mikael Kokkola jakt- och fiskeövervakning,mjk

Med sig i båten har de en hel samling med olika färgglada små lappar att fästa, som hälsningar åt de nätfiskare som inte har markeringar och lov i skick. Den röda lappen är värst.

Era redskap har omhändertagits med stöd av lag om fiske 101 §.

Men det har blivit bättre, mycket bättre anser Christian Lindén, som sedan 1980-talet har övervakat fritidsfisket utanför Borgå och Sibbo.

- Då jag började var Haikofjärden full av omärkta nät och bragder, de var så många att det var svårt att ens veta vilken flagga som hörde till vilket nät. Nu sköter de flesta fritidsfiskare sig bra.

fiskeövervakare
Fiskeövervakare Christian Lindén. fiskeövervakare Bild: Yle/Mikael Kokkola christian lindén

Utanför Borgå, på Stensböle fjärd och på stora delar av Haikofjärden är allt fiske förbjudet mellan den 15 maj och 15 juli.

- Tidigare i dag upplyste jag en man om det här, då han stod och metade på ångbåtsbryggan i Kokon, säger Lindén.

M/s Sport 1 kör vidare mot Nikuviken intill Sköldvik. Under fiskeövervakningsoperationen är många båtar i gång. Till Borgå – Sibbo fiskeområde hör hela 47 000 hektar vatten.

Fisekövervakning
Fisekövervakning Bild: Yle/Mikael Kokkola jakt- och fiskeövervakning,mjk

- Det är viktigt att vi fiskeövervakare får synlighet på det här sättet. Med hjälp av fiskevårdsavgifterna tar vi bäst hand om fisket i Finland.

Efter en lång dag summeras operationen med rätt nöjda kommentarer.

- De flesta nät och bragder var märkta på rätt sätt, säger, Malin Lönnroth från Centralförbundet för Fiskerihushållning. Inga fiskare, utom en, fiskade på fel ställe.

Fisekövervakning
Fisekövervakning Bild: Yle/Mikael Kokkola jakt- och fiskeövervakning,mjk

Skarven behöver inget fiskelov

skarvfågel
skarvfågel Bild: Yle/Mikael Kokkola skarvar (släkte),skarv i östnyland
skarvfågel
skarvfågel Bild: Yle/Mikael Kokkola skarvar (släkte),mjk
skarvfågel
skarvfågel Bild: Yle/Mikael Kokkola skarvar (släkte),skarv i östnyland