Hoppa till huvudinnehåll

Åbopolitiker tog ställning till brister vid G1 i Kuppis

Psykiatriska sjukhuset vid Åbo stadssjukhus
Psykiatriska sjukhuset vid Åbo stadssjukhus Bild: Yle/ Nora Engström åbo stadssjukhus

Stadsstyrelsen i Åbo tog på måndag del av en rapport om läget vid Åbo stads psykiatriska sjukhus i Kuppis. Vad det skulle betyda för den svenska vården om landskapets psykiatri slogs ihop diskuterades inte.

Efter uppgifter i media har tillsynsverket Valvira tillsammans med Regionförvaltningsverket granskat verksamheten i Kuppis. I rapporten framkommer flera brister.

Bland annat kommer det fram att personalen är underdimensionerad och att flera avdelningsskötare saknar behörig kompetens. Också konflikter på arbetsplatsen kommer fram i rapporten.

Styrelsen nöjd med rapporten

Stadsstyrelsemedlemmen Christel von Frenckell-Ramberg (SFP)är nöjd med den information styrelsen fick ta del av under mötet.

- Rapporten visar att de åtgärder som togs upp i samband med den första rapporten nu är åtgärdade så styrelsen är nöjd. Men visst är det en oerhört svår situation både för de anställda och de som sitter i chefsposition men inte minst för de berörda klienterna och deras anhöriga. Det är fråga om väldigt känsliga saker som måste behandlas varsamt, säger Christel von Frenckell-Ramberg.

Är styrelsen nöjd med de åtgärder som tas upp i rapporten?

- Det återstår att se om åtgärderna är tillräckliga men jag har förtroende för de personer som nu jobbar för att reda upp den uppkomna situationen.

Ingen diskussion om språkliga konsekvenser

I Valviras rapport kommer också språkproblem inom Åbo stads psykiatriska vård upp. En aktuell fråga då sjukvårdsdistriktet i Egentliga Finland på tisdag ska fatta beslut om framtiden för landskapets psykiatri. Enligt planen ska Åbo stads psykiatriska vård och sjukvårdsdistriktets psykiatriska vård skulle slås ihop till en gemensam organisation.

Någon språkkonsekvensbedömning av ett sådant beslut har inte gjort men frågan om vilken vård de svenskspråkiga kan vänta sig i den nya organisationen togs inte upp på måndagens styrelsemöte.

- Planerna togs upp till kännedom men diskuterades inte desto mera. På dagens möte koncentrerade vi oss på Åbo stads egen psykvård och läget på avdelningen G1, säger Christel von Frenckell-Ramberg.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland