Hoppa till huvudinnehåll

Hedersvåld verklighet också här

Våld
Våld Bild: Yle/Pentti Palmu överfall

Finland bör kriminalisera tvångsäktenskap och skärpa tagen för att komma åt hedersrelaterat våld. Det anser Människorättsförbundet, som ger ut en färsk rapport om problemet i Finland.

Rapporten visar att hedersrelaterat våld också förekommer i Finland, men att myndigheterna saknar kunskap och möjligheter att ingripa och ge skydd åt offren.

- Det största problemet är att man inte känner igen hedersrelaterat våld i Finland och offren blir utan skydd, kommenterar Maija Jäppinen, forskningsledare vid Människorättsförbundet, i ett pressmeddelande.

- Ett annat problem är att man förknippar problemet med vissa kulturer och stämplar vissa religiösa grupper, tillägger Jäppinen.

Också män utsätts

Det är särskilt flickor och kvinnor, men också män som hör till sexuella minoriteter, som utsätts för hedersrelaterat våld runt om i världen, till exempel i Sydasien, Mellanöstern och Europa.

När de är 15-16 år, börjar komma in i tonåren och förhållandet till familjen förändras, så lider nog pojkarna också väldigt mycket av hedersrelaterat våld.― Golalah Lotfollahi, ambassadör, Förbundet för Mänskliga Rättigheter
Golalah Lotfollahi, ambassadör, Förbundet för Mänskliga Rättigheter
Golalah Lotfollahi, ambassadör vid Förbundet för Mänskliga Rättigheter, anser att också unga män drabbas av hedersrelaterat våld. Golalah Lotfollahi, ambassadör, Förbundet för Mänskliga Rättigheter Bild: Yle förbundet för mänskliga rättigheter

Det är frågan om våld i närrelationer som syftar att behålla eller återställa hedern inom familjen.

I intervjuer som gjorts för undersökningen framgår att bröder övervakar sina systrars göranden och beteende, flickor som beter sig "dåligt" bestraffas med husarrest och unga flickor är rädda för att bli föremål för tvångsgifte.

Det som är speciellt med hedersrelaterat våld är också att det finns många familjemedlemmar eller släktingar från olika länder som planerar och genomför det tillsammans.― Johanna Latvala, projektchef, Förbundet för Mänskliga Rättigheter
Johanna Latvala, projektchef, Förbundet för Mänskliga Rättigheter
Johanna Latvala, projektchef för Förbundet för Mänskliga Rättigheter, säger att det är svårt att hjälpa offer som utsätts för hedersrelaterat våld. Johanna Latvala, projektchef, Förbundet för Mänskliga Rättigheter Bild: Yle förbundet för mänskliga rättigheter

Det här gör också att hedersrelaterat våld är väldigt komplicerat att lösa. Att ge en person besöksförbud hjälper inte då det finns många andra familjemedlemmar som kan fortsätta att skada offret.

Myndigheterna får inte vara tysta över fenomenet

I stället för att förfasa sig över problemet och tiga, behövs det aktiva tag, anser man vid Människorättsförbundet. Poliser, personer inom social- och hälsovården, lärare och tjänstemän som arbetar med invandrarfrågor ska få utbildning för att kunna ingripa bättre.

Människorättsförbundet uppmanar också politikerna att ta tag i frågan om tvångsgifte. Det ska kriminaliseras liksom man har gjort i de övriga nordiska länderna.

Myndigheterna borde ha mera utbildning och vi i Förundet för Mänskliga rättigheter tycker att tvångsäktenskap skulle kriminaliseras.― Johanna Latvala, projektchef, Förbundet för Mänskliga Rättigheter

Utredningen av Människorättsförbundet baserar sig bland annat på intervjuer med personer med invandrarbakgrund och experter inom olika områden, polisdokument och en enkät bland lärare.