Hoppa till huvudinnehåll

Ingå och Sjundeå vill samarbeta mera

Skolavslutning
Ingå ska fatta beslut om samarbete med Sjundeå om bland annat bildning. Skolavslutning Bild: Yle/Sarah Karjalainen smedsby

Ingå och Sjundeå vill utreda hur de två kommunerna kunde samarbeta med varandra. Målet är att skapa en så bra och effektiv service som möjligt för kommuninvånarna.

Den kommande vårdreformen är en orsak till att det är viktigt att små kommuner bildar nätverk. För att kommunerna ska vara så livskraftiga som möjligt är det viktigt att tillsammans utveckla de saker där de har gemensamma intressen.

Kommunstyrelserna i Ingå och Sjundeå har beslutat att starta ett projekt tillsammans för att utreda möjligheterna till samarbete.

Kommunerna tillsätter fyra arbetsgrupper med tjänstemän från båda kommunerna. Arbetsgrupperna ska ansvara för olika områden: samhällsteknik, social- och hälsovård, bildning och förvaltning.

Arbetsgrupperna ska koordineras av kommundirektörerna och förvaltingscheferna.

I en styrgrupp som ska leda projektet sitter bägge kommuners fullmäktigeordförande, styrelseordförande, kommundirektör och förvaltningschef.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland