Hoppa till huvudinnehåll

Ny sväng i långdansen kring Tolkis skola

Barackerna har flyttat på sig.
Eleverna i Tolkis skola fortsätter sin skolgång i baracker i höst. Barackerna har flyttat på sig. Bild: Yle/Benjamin Helling tolkis skola

Tolkis i Borgå borde ha en svenskspråkig skola även i framtiden. De svenska och finska eleverna kunde dela på utrymmet i ett nybygge och i den gamla finska skolan, föreslår bildningsdirektör Hilding Mattsson.

Stadens lokalitetsledning anser att den nya skolan som byggs går till de finskspråkiga eleverna. De svenska eleverna skulle bli utan skola i Tolkis och i stället gå i den enhetsskola som ska byggas i Näse. Det gäller även eleverna på Emsalö.

Bildningsnämnden i Borgå som har möte på torsdag kan ändå komma till en annan slutsats: bildningsdirektör Hilding Mattsson föreslår nämligen för nämnden att Tolkis behöver en svenskspråkig skola i framtiden.

Fördelningen av elever görs senare

Det bästa alternativet enligt Hilding Mattsson skulle vara att både nybygget och den gamla finska skolan skulle vara i båda språkgruppernas användning. Tolkis skulle också få en svensk- och en finskspråkig förskola.

Beslutet om vem som placeras var kan tas senare. I första skedet tar man bara ställning till hur stort det nya skolhuset i Tolkis ska bli, eftersom den frågan måste avgöras i juni.

Det nästbästa alternativet i Mattssons förslag är att de svenska och finska eleverna i Tolkis får en gemensam nybyggnad och den gamla finska skolan blir dagis.

Bildningsnämnden möts torsdagen den 16 juni.