Hoppa till huvudinnehåll

Överläkare: Du måste välja mellan bra vård och vård på svenska

Överläkare Ari Lahti vid Åbolands sjukhus
Man kan inte äta kakan och ha den kvar säger överläkare Ari Lahti. Svenskspråkiga kommer att bli tvungna att välja mellan bra vård och vård på svenska. Överläkare Ari Lahti vid Åbolands sjukhus Bild: Yle/Johanna Ventus ari lahti

Om psykiatrin vid Åbolands sjukhus skulle införlivas i en stor ny enhet i Åbo skulle kvaliteten på vården bli bättre tror överläkare Ari Lahti. Samtidigt skulle det bli svårare att få tala svenska.

I morgon tisdag ska sjukvårdsdistriktet i Egentliga Finland fatta beslut om att skapa en ny organisation för landskapets psykiatri. Det betyder att Åbo stads psykiatriska vård och sjukvårdsdistriktets psykiatriska vård skulle slås ihop till en gemensam organisation. I den organisationen skulle också den psykiatriska vården vid Åbolands sjukhus ingå.

Den här organisationen skulle träda i kraft vid årsskiftet. På längre sikt ska man bygga ett nytt hus i Kuppis dit all psykiatrisk vård både från Pargas och från Åbo ska flytta.

Svenska servicen lider om planerna blir verklighet

Vid Åbolands sjukhus motsätter man sig planerna eftersom det bland annat betyder att man mister sin rätt att rekrytera personal. Åbolands sjukhus lyfter också fram att man prioriterar språkkunskaper högre än sjukvårdsdistriktet.

Överläkare Ari Lahti, som ansvarar för psykiatrin vid Åbolands sjukhus, säger att konsekvenserna för den svenska servicen skulle vara förödande om planerna blir verklighet.

- Det finns en risk att man inte ska kunna betjäna svenskråkiga patienter på deras modersmål. Man planerar att grunda ett svenskt team som skulle ta hand om de svenskspråkiga patienterna i den mycket finskspråkiga miljön. Men det teamet skulle främst fungera som tolkar och duger inte, säger Lahti.

Pensionärer går in till Åbolands sjukhus.
Åbolands sjukhus. Pensionärer går in till Åbolands sjukhus. Bild: Yle/Johanna Ventus pensionär,Åbo

Kvaliteten på vården skulle bli bättre

Däremot köper Ari Lahti sjukvårdsdistriktets argument att kvaliteten på vården skulle bli bättre i en större organisation.

- Vården skulle bli bättre och mer specialiserad. I en större organisation kunde man ha en vårdlinje för neuropsykologi och en för psykotiska patienter. Här behandlar vi alla patienter utan att vara specialiserade, säger Lahti.

Enligt Lahti är det omöjligt att garantera både högklassig specialiserad vård och service på svenska på samma gång. Här måste man välja vad man vill prioritera, konstaterar Lahti. På frågan hur han själv skulle prioritera bollar Lahti frågan vidare till de svenskspråkiga patienterna.

- Det borde vara så att de svenskspråkiga själva får välja hur de prioriterar.

pojke lutad mot räcken
Att få tala sitt eget modersmål då man mår dåligt är mycket viktigt, säger överläkare Ari Lahti. pojke lutad mot räcken Bild: Yle / Ida Granholm pojkar,huvtröja,parker,träd,skogar,stenarbeten,räcken,depression,ensamhet

Vård på eget modersmål mycket väsentligt

Överläkare Ari Lahti vill alltså inte ta ställning till vilket alternativ han själv föredrar men han betonar ändå att vård på sitt eget modersmål är mycket viktigt, inte minst inom den psykiatriska vården.

- Vård på eget modersmål är mycket väsentligt inom psykiatrisk vård. Att fråga en ortopedisk patient hur hen mår är en helt annan fråga än att be en psykiatrisk patient beskriva hur hen mår, säger Lahti.

Sjukvårdsdistrikts fullmäktige ska fatta beslut om den nya organisationen tisdagen den 14 juni. Mona Rönnholm, ekonomichef vid Åbolands sjukhus, har tidigare uttalat sig om att hon tror att de åboländska delegaterna vid fullmäktigemötet kommer att stoppa förslaget med hänvisning till det avtal som finns mellan Åbolands sjuhus och sjukvårdsdistriktet.