Hoppa till huvudinnehåll

Raseborgs förvaltningsstadga - varför är den så viktig?

Raseborgs stadshus entré
Det finns för många chefer inom Raseborg tycker stadsdirektören. Raseborgs stadshus entré Bild: Yle/Monica Slotte-Wallenius fixhuset,Raseborg

Raseborgs fullmäktige ska under måndagskvällen (13.6) rösta om en revidering av förvaltningsstadgan. För många kan det hela ändå te sig lite byråkratiskt och främmande.

Vad är förvaltningsstadgan och hur påverkar en ändring av den den enskilda invånaren? kanske man frågar sig.

Stadgan är helt enkelt bestämmelsen kring hur stadens organisation och ledning ska se ut - vilka nämnder och sektorer som ska finnas och vad som ska höra till deras uppgifter.

- Det är ett dokument som styr beslutsfattandet i staden. Hur man får fatta beslut och vem som fattar om vad, förtydligar stadsdirektör Tom Simola.

Färre chefer ska göra beslutsfattandet effektivare

Simola menar att det för tillfället finns för många chefer i stadens organistation vilket leder till väldigt utdragna beslutsprocesser. Det vill han råda bot på.

Under måndagens möte beskrev han Raseborg som en väldigt splittrad organisation.

- Man besluter om samma sak i olika hörn utan att veta om varandra. Efter tio månader har jag vant mig men det tog en tid att komma över chocken, uttryckte Simola.

Fyra sektorer istället för fem

De största förändringarna som står i förslaget är att hela organiseringen av den tekniska sektorn skulle ändras.

Förslaget är också att direktionen för intern service helt skulle försvinna och uppgifterna skulle överföras till samhällstekniska nämnden som i framtiden skulle vara tekniska nämnden.

En annan förändring som föreslås sektorn för allmän och ekonomiförvaltning skulle slås ihop med sektorn för koncerntjänster.

Det betyder alltså att stadens organisation i framtiden skulle vara uppdelad i fyra sektioner istället för fem. Med en sektor avser man en administrativ helhet som som ansvarar för stadens uppgifter.

- Det är frågan om att internt arbeta effektivare och få bättre kontroll över saker och ting, säger Simola.

Ny avdelning och tjänst

En ny avdelning för stadsutveckling skulle bildas inom sektorn för koncerntjänster. Avdelningen skulle ha hand om näringsliv, turism, information och marknadsföring, logistik, skärgårdsfrågor och kultur skulle då skapas.

Simola har föreslagit att Fredrika Åkerö skulle tilldelas den nya tjänsten som utvecklingschef. Åkerö är politices kandidat, långvarig SFP-politiker och jobbar för närvarande som ungdomssekreterare i Raseborg.

Övriga förändringar är bland annat att företagsutvecklingsbolaget Novagos roll skulle förändras så att företaget i framtiden endast skulle koncentrera sig på företagsrådgivning.

Inom den tekniska sektorn föreslår Simola att man skulle sammanslå byggnads- och miljöinspektionen.

Avsikten är att skapa större helheter och minska på antalet chefer.