Hoppa till huvudinnehåll

Rötningsfabrik ska förvandla avfall till gödsel och biogas i Lojo

Vägen som leder till Munka sopcentral i morgondimma.
Rötningsanläggningen ska finnas på Munkaområdet. Vägen som leder till Munka sopcentral i morgondimma. Bild: Yle /Pia Santonen sopcentral

Avfall från livsmedelsindustrin kan i framtiden förvandlas till biogas och gödsel i Lojo. En ny rötningsanläggning kan också bidra till att minska utsläppen av växthusgaser.

Som bäst ligger ansökan om miljötillstånd för anläggningen hos Södra Finlands regionsförvaltningsverk. I ansökan förklaras bland annat hur verksamheten ska se ut för att inte orsaka luktproblem. Själva rötningsverket beskrivs som slutet men det finns risk för lukt när långtradarna hämtar rötningsprodukter till anläggningen och de lastas av. Det ska ske inne i slutna hallar.

Matrester, slam, djuravföring kan bil gödsel och gas

Årligen kan anläggningen ta emot 60 000 ton råvara. Några exempel på sådant som enligt gällande lagstiftning kan användas vid biogasanläggningar:

- sådant som i princip duger som människoföda men inte används (till exempel lungor av djur, magar, skinn)
- matrester
- livsmedel som inte längre duger
- biprodukter från livsmedelsproduktionen
- djuravföring
- slam från olika anläggningar
- avfall från mejerier, bagerier samt
- avfall som upstår när man rengör avlopp.

Gödsel

Årligen kan anläggningen producera nästan 100 000 (90 880) ton rötningsmaterial. När vattnet avskiljs från det, får man nästan 15 000 (13 990) ton torkade rötningsrester eller humus. Det är sådant som odlare, grönområdesbyggare och de som tillverkar mylla använder.

Humusen mellanlagras i strängar på Munkaområdet.

Anläggningen kan också producera också över 50 000 (50 980) ton kvävehaltig vätska. Kvävevätskan mellanlagras dels i en täta behållare som byggs i Munka. Dels lagras kvävevätskan på de gårdar som tar emot vätskan.

Biogas

Rötningsverket producerar dessutom metan och annan biogas som i sin tur kan ge mer än 30 000 (31 500) megawattimmar energi. Gasen går till Gasums nät eller används till el och värme.

Nu i Gasums händer

Planerna för biogasverket inleddes för flera år sedan i företaget Taaleritehdas regi och det gick under namnet Biotehdas. Nyss bytte bolaget ägare och nu är det energibolaget Gasums bolag Gasum Biotehdas Oy som ska bygga rötningsanläggningen i Munka.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland