Hoppa till huvudinnehåll

Södra Vallgrunds historia samlas i klippböcker

Monika Nissander och Börje Andersson tittar i en av nio klippböcker.
Monika Nissander och Börje Andersson tittar i en av klippböckerna. Monika Nissander och Börje Andersson tittar i en av nio klippböcker. Bild: Yle/Pia Lagus södra vallgrund

I Södra Vallgrund i Korsholms skärgård är invånarna måna om att dokumentera byns historia. Genom den lokala tidningen Söderbybladet informeras de 159 hushållen om vad som är på gång.

År 1991 började byarådet aktivt samla tidningsurklipp som berör skärgården. Äldre urklipp finns också bevarade. Just nu är man uppe i nio klippböcker.

- De här böckerna är så värdefulla att de ställs fram bara vid särskilda tillfällen, säger Monika Nissander. Men ifall man är intresserad av att bläddra i dem är det bara att ta kontakt med byarådet.

Det är främst Margareta Söderlund som håller koll på vad som skrivs i de lokala tidningarna.

- Vi har även representanter ute i världen som klipper ut artiklar ifall det skrivs om Korsholms skärgård, säger Börje Andersson.

Klippböckerna förvaras i ett brandsäkert arkiv i Sommaröhallen. Där finns även olika byaföreningars material.

Monika Nissander, Hans Söderlund och Börje Andersson i det brandsäkra arkivet.
Monika Nissander, Hans Söderlund och Börje Andersson i det brandsäkra arkivet. Monika Nissander, Hans Söderlund och Börje Andersson i det brandsäkra arkivet. Bild: Yle/Pia Lagus sommaröhallen

Lokalt infoblad viktigt för invånarna

Samtidigt som Södra Vallgrundsborna värnar om att dokumentera gångna tider är de duktiga på att hålla sig ajour med vad som är på gång just nu.

För femton år sedan startade Hans Söderlund och Börje Andersson upp Söderbybladet. Ett fyrsidigt informationsblad som delas ut till byns samtliga hushåll.

- Tanken var att få ut information om vad föreningarna sysslar med, säger Börje Andersson.

- Det var många som inte trodde på idén, Andersson.

- Jag såg inga problem i att ge ut en dylik tidning, säger Hans Söderlund som samtidigt arbetade med en del publikationer kring släktforskning.

Numera utkommer Söderbybladet tio gånger om året och det är Monika Nissander som ansvarar för utgivningen.

- Det ryms väldigt mycket text på fyra sidor så alla bidrag mottages med tacksamhet, säger Nissander.

- Vi har en del skrivglada personer i byn. Oftast äldre människor som minns gamla tider. Så det har vi också med i tidningen, säger Andersson.

Några bilder finns inte i Söderbybaldet som också går att läsa på nätet.

- Nätversionen finns för de som flyttat bort. Men det är nog pappersversionen byborna vill ha, säger Börje Andersson.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten