Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsmarknaden kvicknar till – ljust för utbildning och hälsovård

Sjukskötare vid Mejlans sjukhus i Helsingfors
Sjukskötare vid Mejlans sjukhus i Helsingfors Bild: Kalevi Rytkölä / Yle sjukhus,sjukvård,social- och hälsovårdstjänster,hälsovård,Mejlans sjukhus,arbete,anställning,offentliga sektorn,arbetsmarknad

En försiktig uppgång i ekonomin syns redan nu i arbetsgivarnas anställningsplaner, visar en ny barometer från konsultföretaget Manpower. Bäst utsikter finns inom den offentliga sektorn.

Arbetsmarknaden i Finland håller på att kvickna till, enligt det internationella konsult- och bemanningsföretaget Manpower.

I vissa branscher syns redan nu en tydlig tillväxt. Det finns ett behov av att anställa fler – till viss del på grund av att man förnyar företagsstrukturerna.

För barometern intervjuades 620 arbetsgivare i Finland. 13 procent förutspår att antalet anställda kommer att öka och 81 procent bedömer att läget hålls oförändrat.

I tre av fyra områden, och i åtta av tio branscher, förutspår arbetsgivarna att personalen kommer att öka. Bara i norra Finland ser anställningsbehovet ut att minska. Bäst utsikter har södra Finland.

Industrin och gruvsektorn rekryterar

Den starkaste ökningen av arbetskraft tros den offentliga sektorn ha – det vill säga utbildning, hälsovård och sociala tjänster. Också gruvsektorn och industrin ser positivt på framtiden.

- Industrins starka planer på att rekrytera mera är givetvis ett gott tecken för hela nationalekonomin, som är beroende av exportindustrin och den inhemska efterfrågan, säger Iikka Lindroos, vd för Manpowers finländska avdelning.

Två anställda i en lagerbyggnad.
Två anställda i en lagerbyggnad. Bild: All Over Press jobb,Jobb (musikstycke),arbete,lager,Fabriksarbete

Av alla branscher är anställningsplanerna sämst inom jord- och skogsbruket, fiskenäringen och byggbranschen.

I jämförelse med de övriga nordiska länderna är Finlands sysselsättningsutsikter bäst. Internationellt sett placerar sig Finland i mittensegmentet.

I Europa har Ungern och Rumänien de bästa utsikterna. Men också Sverige och Tyskland ser ut att gå en ljus framtid till mötes. Det är en god nyhet för Finland som exportland.