Hoppa till huvudinnehåll

Esbofullmäktige kokade kring västmetroförseningen - vems är felet, vem betalar?

Mattby metroperrong under konstruktion.
Så här såg det ut på Mattby ändstation i november 2015. Mattby metroperrong under konstruktion. Bild: Yle/Petter West mattby metrostation

Fullmäktigeledamöterna i Esbo bombarderade representanter för Västmetron och HRT med frågor under måndagens möte. Yle Helsinki var på plats och rapporterade.

Det största orosmomentet handlade om hur Esbobornas arbets- och skolväg kommer att se ut i höst. HRT vill inte öppna metron i etapper, trots att Hagalunds station skulle kunna tas i bruk innan Mattby ändstation står klar.

Västmetrobolagets vd Matti Kokkinen hamnade i en skärseld av frågor under fullmäktigemötet i Esbo på måndagen. Frågorna berörde västmetrons försening.

Tekniken och testandet av den har visat sig vara projektets akilleshäl.― Matti Kokkinen

Kokkinen hittade trots allt något positivt i situationen då man “inte ännu kunnat köra i full hastighet, alltså 80 kilometer i timmen, men vi är nära”.

Kokkinen avslutade sitt tal med orden som sammanfattar hela förseningen.

- Tekniken och testandet av den har visat sig vara [projektets] akilleshäl.

Sannfinländarna lyfte fram att de länge kritiserat västmetron. Bland annat beskrev Kurt Byman situationen som “värsta sortens metrohelvete”.

- Värsta sortens klåperi att all trafik i södra Esbo såsas ihop, fast någon överraskning är det ju inte.

- Dit for Esbos rykte igen, utbrast Seppo Huhta (Sannf).

Vems är felet?

Man sökte efter syndabockar och begärde deras huvuden på fat.

Ska vi byta ut styrelsen?― Hannele Kerola

- Byggandet av västmetron i bolagsmodell har inte varit så fördelaktigt som väntat. Ska vi byta ut styrelsen? föreslog Hannele Kerola (SDP).

- Visste metrobolagets styrelse faktiskt inget tidigare, fanns det ingen riskanalys? frågade Kari Uotila (VF).

- När det är frågan om ett aktiebolag skulle det vara fint att höra vem som betalar kalaset. Kommer det att påverka biljettpriserna? frågade Kari Pajunen (Sannf).

Hur ska det hela lösas?

Samlingspartiets ledamöter ville koncentrera sig på en lösning istället för att hitta syndabockar.

- Det är frågan om ett byggprojekt som måste slutföras. Det vore tråkigt för skattebetalarna, som ju betalar det hela, om vi nu skulle börja lappa i organisationen. Först måste vi få igång metron, sa Pirkko Kemppi-Virtanen (Saml).

Kollektivtrafiken måste ordnas så den följer dagens rutter så mycket som möjligt.― Inka Hopsu

- Nu är det viktigt att koncentrera sig på att nå framgångar. Efter det har vi flera år på oss att titta tillbaka och utvärdera vad som kunde ha gjorts bättre, tillade Ville Lehtola (Saml).

Flera ledamöter krävde också att busstrafiken inte ska ändras i augusti eftersom västmetron inte startar, utan att trafiken ska löpa som förr.

- Kollektivtrafiken måste ordnas så den följer dagens rutter så mycket som möjligt, sa Inka Hopsu (Gröna).

Helsingforsregionens trafik, HRT, kunde ändå inte lova något sådant.

Färre avgångar inom Esbo?

Busslinjerna i Esbo kommer inte att vara lika heltäckande som i vintras eftersom HRT måste bygga om rutterna och tidtabellerna genom att förena metrons nya förbindelserutter och de direktrutter som nu finns.

- Det blir troligen södra Esbo och Esbo interna trafik som kommer att drabbas av färre avgångar, sa chefen för HRT:s kollektivtrafikplaneringsavdelning Tero Anttila.

Han berättade också att man kommer att försöka utnyttja kustbanan mot Helsingfors genom förbindelsetrafik.

Anttila uppskattade att nästa möjliga starttidpunkt för västmetron skulle vara 15 oktober, utgående från de nya trafikarrangemangen. Samtidigt betonade han att allt beror på Västmetrobolaget och på att metron ska vara trygg för användning.

HRT: Lättare för passagerare att lära sig rutterna endast en gång

Samlingspartiets ledamot Henrik Vuornos föreslog att metron skulle öppnas fram till Hagalund trots att ändstationen i Mattby ännu inte är färdig.

Från passagerarnas synpunkt är en stor förändring bättre än två stora inom en kort tidsperiod.― Tero Anttila

- Det skulle underlätta för många att ta sig till jobbet och skolan i augusti.

Enligt Anttila är HRT:s första alternativ ändå att öppna metron i ett enda skede när den är klar i sin helhet.

- Från passagerarnas synvinkel är en stor förändring bättre än två stora förändringar inom en kort tidsperiod. Det är bättre att bara behöva lära sig de nya rutterna en gång under vintern.

Anttila tror inte nödvändigtvis att metroförseningen orsakar extra kostnader för HRT eftersom man under tiden sparar in på de kostnader som metrotrafiken skulle medföra.

Ulla Malminen / Yle Helsinki

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen