Hoppa till huvudinnehåll

Hård tidspress när förhandlingarna med bussbolagen börjar

metrobygge på Torrfurstigen 6 i februari 2015
Ska tiden räcka till att förhandla fram till 21.6? metrobygge på Torrfurstigen 6 i februari 2015 Bild: Yle/Helena von Alfthan västmetrobygge

Helsingforsregionens trafik bestämde på sitt styrelsemöte att inleda förhandlingarna om ersättande rutter på grund av västmetrons försening. Tidspressen är stor då ett beslut ska vara fattat nästa vecka.

Vd Suvi Rihtniemi har fått mandat att skaffa den tilläggstrafik som kommer att behövas i höst.

- Inga beslut är fattade. Vi har en presskonferens den 21 juni, tills dess ska principbesluten ha fattats, säger Rihtniemi.

Förhoppningen är att kunna behålla så många av de befintliga linjerna som möjligt.

Det var i slutet på förra veckan som nyheten om västmetrons försening kom ut. Efter det har diskussionen gått het både bland politiker och allmänhet.

Fullmäktigeledamot Björn Månsson på Salutorget
Björn Månsson säger att problemen måste lösas. Fullmäktigeledamot Björn Månsson på Salutorget Bild: Yle/Linnea de la Chapelle björn månsson

Björn Månsson (Sfp) säger att man på mötet diskuterade situationens besvärlighet men påpekar att man vill sköta sin egen tomt så bra som möjligt. Från tidigare finns en reservplan för 50 bussar vid tillfälliga störningar i metrotrafiken.

- Vi måste ju alltid räkna med problem, vi måste ju ha ersättande trafik också för östmetron. Det här var en rutinmässig reservplan men nu räcker den inte, säger Månsson.

En hel tidtabell måste planeras på nytt och Rihtniemi har nu mandat att förhandla fram 20 bussar till.

- Jag utgår från att Drumsö får behålla sina direkta bussar och att det kommer att köra bussar över Lövö och Granö.

Det här måste vi helt enkelt fixa.― Björn Månsson

Däremot kan det hända att en del av linjerna måste stanna i Gräsviken eftersom man redan har planerat om trafiken i Kampens bussterminal.

Hinner ni fram till 21.6?

- Vi måste hinna! Det här måste vi helt enkelt fixa.

Det som i praktiken måste göras är att omvandla de kontrakt som gjorts med matartrafiken till metron. Månsson säger att det kan bli tal om att pruta på utsläppskraven och en del bussar kommer troligen inte att vara anpassade för personer med funktionsvariationer.

Vi har en mycket god regionaltrafik och om vi får det att fungera som nu ska vi klara hösten.― Björn Månsson

- Det är inte bra, men vi hoppas att det blir ett minimalt anta. Nöden har ingen lag.

Gällande kaoset som många kanske väntar sig i mitten på augusti när västmetron skulle ha startat säger Månsson att det inte får ske.

- Vi har en mycket god regionaltrafik och om vi får det att fungera som nu ska vi klara hösten. Skolstarten är kritisk men vi måste helt enkelt se till att folk kan ta sig till skolor och jobb.

Är du nöjd med beslutet på dagens möte?

- För HRT:s del är jag nöjd, jo.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen