Hoppa till huvudinnehåll

Morgondagens skola och lärarens roll i förändring

Olika sorters pennor i pennställningar.
Olika sorters pennor i pennställningar. håltimmen: morgondagens skola

Samhället förändras i snabb takt medan skolan fortfarande utvecklas ganska långsamt. Hur borde framtidens skola se ut? Och hur påverkas läraryrket av teknikens utveckling?

Håltimmen är ett program som riktar sig till lärare och andra inom utbildningssektorn. I Håltimmen diskuteras bl.a. undervisningsmetoder, tekniska hjälpmedel och hur skolan och lärarnas roll kunde utvecklas. Programmet går på finska men är textat till svenska. Det är producerat under åren 2009-2011.

Skolan och framtiden, del 1

Hur påverkas skolans uppgift då samhället förändras allt snabbare? Vi går nu mot en framtid med ökad globalisering och med större fokus på miljö och hållbar utveckling. Tekniken utvecklas i snabb takt, befolkningen blir allt äldre och den kulturella mångfalden ökar. Det sätter nya krav på utbildningen och lärarnas arbete.

Därför skall man akta sig för att klamra sig fast vid gamla mönster endast av den orsaken att det är trygga. Det påpekar Anna Rubin, framtidsforskare vid Åbo universitet. I programmets diskussion om framtiden och skolans utveckling deltar också Olli Luukkainen, ordförande för lärarfacket OAJ, och Roope Mokka, framtidsforskare på Demos Helsinki.

Skolan och framtiden, del 2

Hur omformas lärarens roll av dagens och framtidens informationssamhälle? Internet ger oss tillgång till mer information än vi riktigt kan handskas med. Detta innebär också att lärarens kunskapsmässiga makt börjar försvinna medan förmågan att placera elevernas kunskap i rätta referensramar betonas. Lärarens roll förstärks också i att stimulera eleverna och att förädla och bredda deras kompetens.

Då tillgången till information är närapå obegränsad och tekniken utvecklas kontinuerligt blir det allt viktigare med färdigheter så som att kritiskt kunna analysera, dra slutsatser, lösa problem och nätverka.

I programmet får vi höra Olli Luukkainen, ordförande för lärarfacket OAJ, Roope Mokka, framtidsforskare på Demos Helsinki och Anna Rubin, framtidsforskare vid Åbo universitet. De ger sina tankar kring hur framtidens undervisning kommer att se ut.

Studiehandledarens nya utmaningar

Alla studiehandledare har samma uppgift men vilka arbetsmetoder lönar det sig att tillämpa? I det här avsnittet reflekterar Raili Laitinen, studiehandledare i yrkesinstitutet Iisakki och Tarja Perolainen, studiehandledare i Soppeenharju skola kring sin yrkesroll, arbetets utmaningar och handledningsmetoder.

Kari Hernetkoski, ordförande för Studiehandledarna i Finland, bekymrar sig över att det inte är fastställt hur många elever som skall räknas per handledare, då det resulterar i ojämlik arbetsbörda. Han lyfter också fram en av utmaningarna för dagens studiehandledare då han berättar: ”Inställningen till arbete har förändrats.

Ekonomiska Informationsbyrån utredde ungas attityder till arbete. Det fram kom att arbetslivet känns skrämmande och att de unga undrar hur de skall orka. Femton-sextonåringarna har sett att de vuxna är slitna, att de utnyttjas i arbetslivet och att de är rädda för att bli utan jobb.”

Lärarens roll i förändring - tränaren

En aktiv samhällsvetare, mångsidig fostrare och motiverande handledare. Vad förväntas av vår tids lärare och hur samverkar rollen som lärare och tränare? Den moderna lärarens uppgift blir allt mer att fungera som handledare i inlärningen medan rollen som allvetande auktoritet luckras upp. Kanske kan den nya lärarrollen jämföras lite med en tränares?

Essi Peltola har tränat flickor i estetisk truppgymnastik i flera år och nu har hon precis börjat arbeta som klasslärare. Seppo Pulkkinen är rektor för Kuokkala skola men har också lång erfarenhet som tränare inom bollsport. I programmet funderar de kring lärarens uppgift och vilka lärarens och tränarens gemensamma nämnare är.

Lärarens roll i förändring – tävlingen Mästare

Tävlingen om finska mästerskapet i yrkesskicklighet är en motivationshöjare för unga yrkesstuderande. En stor del av yrkesinstitutslärarnas tid går åt till att övervaka, fostra och inspirera eleverna. Eleverna är i en utmanande ålder och som lärare kan man undra hur man riktigt skall lyckas motivera dem i sina studier.

Mästare-tävlingen är ett evenemang där unga får tävla i sina yrkeskunskaper på FM-nivå och den utmaningen sporrar många. I det här avsnittet av Håltimmen talar vi med lärarna Marianna Virtanen och Juha Holi, båda lärare vid Åbo yrkesinstitut. Vi följer också med dem på Mästare-tävlingen i Uleåborg där deras elever skall tävla i ämnet ICT och grafisk kommunikation.

Morgondagens skola

I detta avsnitt av Håltimmen diskuterades det om framtidens skola. I hurdan utsträckning kommer vi att kunna utnyttja datorer i undervisningen? I Sydkorea har man redan i åratal levt i ett mycket datoriserat och robotiserat samhälle där smarttekniken finns överallt i omgivningen.

Också skolorna använder mycket av den nyaste moderna teknologin och i programmet diskuteras om även Finland kommer att följa samma exempel som Korea där smarttekniken tagits starkt med i skolan. De som intervjuas svarar på frågor och försöker se hurdan framtiden kunde se ut.

Det är oundvikligt att datorer och nya medier kommer att tas i bruk i större skala, men är det alltid bra? Nya möjligheter erbjuds, men en mer avancerad teknik kräver också mycket avancerat teknologiskt kunnande från lärarnas sida. Om datorerna till exempel inte fungerar blir systemet samtidigt väldigt sårbart. Hela undervisningen kan totalkollapsa på en sekund och lektionen bli lidande om lärarens tid går åt till att reda ut tekniska problem. Å andra sidan erbjuder ny teknologi nya möjligheter för en annan slags undervisning.