Hoppa till huvudinnehåll

Ny psykiatrisk enhet grundas - utan svensk bedömning

pojke ensam på en berg
pojke ensam på en berg Bild: Yle / Ida Granholm Pojke,berg,skogar,Huvtröja,blått,träd,naturen,parker,ensamhet,sittande,depression,ungdomar,mental hälsa,Psykisk störning

All psykiatrisk vård i Egentliga Finland samlas till en ny stor enhet, utan att man utreder konsekvenserna för den psykiatriska vården på svenska.

Diskussionen och omröstning pågick en timme.

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts fullmäktige beslutade på tisdagen att slå samman psykiatrin vid sjukvårdsdistriktet med Åbo stads psykiatri. Det betyder att psykvården vid Åbolands sjukhus också kommer att ingå där.

Niklas Guseff (SFP) föreslog att ärendet skulle remitteras, eftersom det inte har gjorts någon konsekvensbedömning för svenskan, men förslaget röstades ner.

För en remittering röstade bara Kimitoöns representanter Eva-Stina Hellbom (SDP) och Niklas Guseff, Pargas representanter Tarja Rinne (SFP), Kurt Kronehag (SFP) och Mikaela Luoma (SDP), samt Jaakko Kivisaari (C) från Sagu.

Kimitoöns och Pargas representanter lämnade avvikande åsikt mot beslutet.

Åbolands sjukhus i Åbo
Åbolands sjukhus i Åbo Bild: Yle/ Nora Engström åbolands

Behovet av psykiatrisk vård stiger för varje år. Målet med sammanslagningen är att samla expertisen och att få ned kostnaderna. Psykiatrin samlas i ett eget hus från år 2020.

Vid Åbolands sjukhus har man varit emot planerna eftersom man är orolig över att vården på svenska kommer att lida.

Överläkare Ari Lahti, som är ansvarig för psykiatrin vid Åbolands sjukhus, tror att själva vården blir bättre, men att vården på svenska blir sämre.

Cheföverläkare Samuli Saarni bad på mötet om ursäkt för att den svenskspråkiga och den finskspråkiga föredragningen var olika. I det svenskspråkiga förslaget stod det inget om att psykiatrin vid Åbolands sjukhus sjukhus skulle ingå i den nya stora enheten.

Enligt Saarni var det ett översättningsfel. Det har hela tiden varit meningen att Åbolands sjukhus skulle ingå i sammanslagningen, men han visste inte varför föredragningen var felaktig.

Artikeln har korrigerats 14.6.2016 kl.17:42 med att det var Kurt Kronehag som deltog i mötet, inte Ole Åberg.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland