Hoppa till huvudinnehåll

Planläggningen i Sibbo ska utgå från markägarens bästa

vägskylt
Delgerneralplanen för Immersby väckte diskussionen i Sibbo. vägskylt Bild: Yle/Mikael Crawford immersby i sibbo

De principiella diskussionerna om planläggning i Sibbo har ofta blivit långkörare. Nu har Sibbos fullmäktige fastställt och bekräftat sin linje.

Delgeneralplanen för Immersby har behandlats i flera omgångar. I Immersby ska tomtägarna i framtiden kunna söka om undantag för en större byggnadsrätt än vad delgeneralplanen fastställer. Vid bedömning av lov och tillstånd ska man utgå från det som är till förmån för markägaren.

Säg till exempel att dimensioneringen är sådan en markägare får den första byggrätten vid två hektar och därefter en till byggrätt för var femte hektar efter det. Delgeneralplanen räknar per skiften, och det kan finnas markägare som har två hektar på ett skifte och 4,99 hektar på en annan, och det berättigar inte till den andra byggrätten.

Avrunda uppåt

- Vår linje är den att det ska avrundas uppåt och man ska kunna räkna ihop fastigheternas ägo. Det ska bli en regel som gäller all vår planläggning, säger kommunfullmäktiges ordförande Christel Liljeström, SFP.

Ärendet är slutbehandlat för Immersby delgeneralplans del, men kommer också att gälla planerna för Box och Borgby som har samma dimensioneringstabeller.

Liljeström säger också att man eftersträvar att få en helt ny dimensioneringsräknare för Paipis delgeneralplan.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland