Hoppa till huvudinnehåll

Polisen vid Ingåskola: Säkert en enda trafikröra om morgnarna

Barn leker i gunga invid Merituulen koulu i Ingå.
Biltrafiken runt skolorna ska ses över. Barn leker i gunga invid Merituulen koulu i Ingå. Bild: Yle/Monica Slotte lek (barnlek),barn,skolan (fenomen),merituulen koulu,Ingå,trafiksäkerhet

Då kommunens trafiksäkerhetsplan uppdateras bongas samtidigt de farligaste platserna för skoleleverna.

Vid Kyrkfjärdens skola är det trångt att föra och hämta med bil.

Jukka Koivunen från polisens trafikövervakningsektion suckar när han ser korsningen vid Kyrkfjärdens skola i Ingå.

- Här är säkert en enda röra om morgnarna. Det saknas helt tydligt en öronmärkt plats där barnen tryggt kan lämnas och hämtas. Men det är relativt lätt att åtgärda, det finns tillräckligt med utrymme.

Koivunen rekommenderar också att trafiken leds enkelriktad runt skolan.

Vid Kyrkfjärdens skola i Ingå borde trafiken göras säkrare.
Kyrkfjärdens skola behöver en ny trafiklösning . Vid Kyrkfjärdens skola i Ingå borde trafiken göras säkrare. Bild: Yle/Monica Slotte Ingå,kyrkfjärdens skola i ingå,trafiksäkerhet

Idag kör man in till parkeringsplatsen från en smal väg och ska ut i olika riktningar. Samtidigt rör sig barnen till och från skolområdet, samtidigt som förskolebarn kommer vandrande från ett annat håll.

Föräldraföreningen vid Kyrkfjärdens skola har tagit initiativet till att trafiken runt skolan ses över. Lämpligt nog ska Ingå kommun uppdatera sin trafiksäkerhetsplan.

Kommunen får hjälp med planeringen

Rektor Rigmor Andersson ledsagar en liten delegation från konsultföretaget Ramboll och Närings-, trafik- och miljöcentralen ut på skolgården och förklarar hur vardagen ser ut.

- Vi behöver få en bra helhetslösning för hur skolbussen rör sig och föräldrarna med sina bilar. Det är fint att få hjälp av experter som kanske ser med nya ögon på situationen, säger Rigmor Andersson.

Utanför Kyrkfjärdens skola är vägen bitvis enkelriktad och under vissa tider livligt trafikerad. Den löper också förbi hembygdsmuseet Gammelgården som har sina bilburna besökare. Invid skolan blir det i dagens läge lätt köbildning.

Kyrkfjärdens skolas rektor Rigmor Andersson diskuterar skolans trafiklösningar med Erica Roselius från konsultbolaget Ramboll.
Rambolls Erica Roselius kartlägger problemen tillsammans med Rigmor Andersson, rektor för Kyrkfjärdens skola. Kyrkfjärdens skolas rektor Rigmor Andersson diskuterar skolans trafiklösningar med Erica Roselius från konsultbolaget Ramboll. Bild: Yle/Monica Slotte Ingå,projektchef ramboll,Rektor,Ramboll Finland,trafiksäkerhet

Projektchef Erica Roselius från konsultföretaget Ramboll lyssnar noga. Hon håller med om att det heller inte är en god idé att låta skolbussen köra upp på skolgården.

- Vilka bilar står parkerade här då? Är det personalens? undrar Roselius och synar gården.

- Nej, inga alls. Det är fredat från bilar under skoltid och ska så vara i fortsättningen också, poängterar rektor Andersson. Det är bara matleveranserna som körs in här.

Tillsammans funderar man på om planen invid skejtrampen kunde utnyttjas för att göra trafiken i samband med skjutsandet säkrare.

Trafikvett också på landsbygden

Fältbesöket har startat på morgonen vid Västankvarn skola. Här visar det sig att också en liten landsortsskola kan ha problem med trafiksäkerheten.

Tyngre fordon kör förbi skolan och den rekommenderade hastighetsbegränsningen på 30 km i timmen hålls inte alltid.

Ett rött trähus ute på landsbygden. Det är Västankvarns skola i Ingå.
Västankvarn skola idkar trafikfostran Ett rött trähus ute på landsbygden. Det är Västankvarns skola i Ingå. Bild: Yle/Veronica Montén västankvarn skola

En tredjedel av barnen kommer med cykel till skolan och sikten är inte den bästa.

Från skolans sida föreslås trafikfostran också för föräldrarna. Alltfler oroar sig för sina barns säkerhet och bidrar därmed till ökad biltrafik till och från skolan.Också i Västankvarn behövs en bättre vändplats.

Nytt och fint men farligt att vända

Efter renoveringen av Merituulen koulu är det mesta redan välplanerat men det finns ännu saker att förbättra, konstaterar rektor Satu Suonpää.

- Vår skolgård fungerar fint, likaså lejonparten av skjutsandet. På den gamla parkeringsplatsen förekommer däremot farliga situationer då föräldrar kör in för att vända.

Rektor Satu Suonpää och planeringschef Minna Penttinen visar parkeringen vid Merituulen koulu.
Rektor Satu Suonpää presenterar läget vid Merituulen koulu Rektor Satu Suonpää och planeringschef Minna Penttinen visar parkeringen vid Merituulen koulu. Bild: Yle/Monica Slotte Ingå,planläggningschef minna penttinen,trafiksäkerhet,skolor (läroinrättningar)

Suonpää berättar att det i första hand är skolans personal som vittnat om det här, då de följt med morgon- och eftermiddagstrafiken.

Trafiksäkerheten kartlades också vid Degerby skola.

Livligare i Ingå sommartid

Kommunens tidigare trafiksäkerhetsplan sammanställdes 2008. De förtroendevalda i Ingå har önskat att planen ska förnyas i år.

På hösten ska man precisera vilka åtgärder som ska företas och hur tidtabellen ser ut.

- Mindre saker är lätta att genomföra. Som att sätta upp ett trafikmärke där vi märker att det behövs. Andra saker kan vara dyrare och ta längre tid, säger planläggninschef Minna Penttinen.

Men det är inte bara trafiken runt skolorna som ska ses över. På sommaren rör sig också mycket båtfolk och sommargäster på orten och det för med sig nya utmaningar.

- Ingå förändras till sommaren och trafiken är livligare på torget, nere i hamnen och runt butikerna. Det bör vi också ta med i planeringen, säger Penttinen.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland