Hoppa till huvudinnehåll

Simola trött på politikernas beslutsångest

Tom Simola, stadsdirektör i Raseborg.
Stadsdirektör Tom Simola riktar kritik mot Raseborgspolitikerna. Tom Simola, stadsdirektör i Raseborg. Bild: Yle/Tove Virta stadsdirektör tom simola,Raseborg

Politikerna kom inte till skott med flera viktiga punkter i den nya förvaltningsstadgan under måndagens fullmäktigemöte. Diskussionen var lång och livlig.

Raseborgs stadsdirektör Tom Simola uppvisade tydlig frustration under mötet men säger till Yle Västnyland att han ändå är nöjd över måndagskvällen.

- Besluten igår gick i rätt riktning. De var helt i linje med det man har diskuterat, konstaterar han.

"Politikerna har bytt åsikt varje vecka"

Många röster hördes och det uttrycktes förbittring över att beslut ska fattas så hastigt, medan stadsdirektör Tom Simola kritiserade beslutsprocessen för att vara trög i Raseborg.

- Det har varit en utmanande process så till vida att många politiker bytt åsikt nästan varje vecka, säger Simola krasst.

Simola tycker ändå att man kom en bit på vägen under måndagens möte.

- Vi har kommit framåt trots stor beslutsvånda bland politikerna. Vi kom ett litet steg framåt och förhoppningsvis tar vi det slutliga steget i september, säger han.

Mera mod behövs

Det fullmäktige lyckades ta beslut om var att krympa de nuvarande fem sektorerna till fyra. En ny teknisk sektor bildades av intern service och samhällstekniska sektorn, och så slog man ihop koncernförvaltning och allmän - och ekonomiförvaltning till koncerntjänster.

Men målet med den nya förvaltningsstadgan är att banta ner antalet chefer. Det dröjer ändå en tid eftersom man remitterade förslaget på avdelningar inom sektorerna.

I praktiken betyder det att man ännu inte beslutat om hur många chefsposter man ska ha i framtiden. Förslaget om att tillsätta en ny utvecklingschefstjänst remitterades också.

- Vi måste samla mod så att vi får en lättare, modernare och snabbare organisation i Raseborg för vi har nog en viss styvhet i vissa funktioner, säger Simola som under fullmäktigemötet riktade hård kritik mot Raseborgs myckna chefer och den långsammas beslutsprocess det leder till enligt honom.

Om vi får en sådan stadga som beredningen kommer med så minskar antalet förmän ganska mycket. Då skulle alla vara tvungna att ta ett större ansvar och se större helheter.

Simola menar att chefsantalet kan minska om förvaltningsstadgan godkänns under nästa möte i september.

- Om vi får en sådan stadga som beredningen kommer med så minskar antalet förmän ganska mycket. Då skulle alla vara tvungna att ta ett större ansvar och se större helheter.

Bättre kommunikation politiker emellan

Simola kom också med en ganska svidande kritik mot politikernas förfarande och sade att han inte minns när han senast skulle ha varit med om en organisation där processen diskuterats lika länge som resultatet.

- Det har visat sig att informationsflödet mellan politikerna och partierna emellan inte är så aktivt. För att komma till ett beslut inom en överskådlig framtid så skulle det vara skäl att se över informationen, där har vi alla saker att lära oss, säger Simola.

Han hoppas på att man kunde ha dagsseminarier för politikerna i Raseborg så att man skulle kunna gå igenom ärenden.

- Då skulle kanske alla inte vara lika förvånade. Det verkar som om många hör om en sak för första gången fastän man behandlat den i olika organ under ett halvt år, säger Simola.

De remitterade ärendena tas upp på nästa fullmäktigemöte i september.