Hoppa till huvudinnehåll

Unga är både nyfikna på och rädda för cannabis

Cannabisplanta. Bild: Mika Kanerva drog

Unga är nyfikna på cannabis, men de flesta förhåller sig negativt till regelbunden användning av cannabis och andra droger. Det framgår av en enkät av föreningen för förebyggande rusmedelsarbete, Ehyt.

Enligt enkäten förhåller sig kring 60 procent av unga i Finland negativt till regelbundet cannabisbruk. Inställningen till regelbundet bruk av andra droger är betydligt mer negativ, nästan 80 procent av de som har svarat på enkäten förhåller sig mycket eller relativt negativt till frågan.

Att prova är vardag

En av fem unga förhåller sig neutralt till att prova på cannabis och nästan 40 procent upplevde sitt första försök som mycket eller relativt positivt.

- Det syns att unga tycker det är helt vanligt att prova på cannabis. Det är en naturlig del av ungdomars lust att experimentera med nya saker, säger Kim Kannussaari på Ehyt.

Samtidigt framgår det av enkäten att unga förstår riskerna i drog- och alkoholberoende, understryker Kannussaari. Bland unga finns det ett brett spektrum av åsikter i fråga om rusmedel.

Nyttigt med hälsokunskap

39 procent av de unga säger att de inte vågar använda droger, främst för att de är rädda för att åka fast antingen av föräldrarna eller myndigheterna.

Hälften av de cirka 500 15-25-åringarna som deltog i enkäten uppger att de har fått nyttig information om drogmissbruk under hälsokunskapstimmarna i skolan.