Hoppa till huvudinnehåll

Anna-Maja Henriksson: Ansvarslöst att strunta i språket

Anna-Maja Henriksson (SFP)
Anna-Maja Henriksson (SFP) Bild: @Petteri Paalasmaa/All Over Press Anna-Maja Henriksson

Svenska Folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson riktar skarp kritik mot beredningen av beslutet om att slå samman all psykvård i Egentliga Finland utan att beakta de språkliga konsekvenserna.

– Det är helt oansvarigt. Man kan inte göra en så stor reform och strunta i den svenskspråkiga befolkningens behov. Vården på eget språk är dessutom synnerligen viktig när man är psykiskt sjuk eftersom språket är ett verktyg, säger Anna-Maja Henriksson.

Enligt Henriksson hör det till god förvaltningssed att göra en språkkonsekvensbedömning när man fattar stora vårdbeslut. SFP hoppas nu att beslutet bereds på nytt.

– Jag tycker man i Egentliga Finland nu ska gå tillbaka och ta om det här, titta på språkkonsekvenserna och göra ett nytt beslut, säger Henriksson.

Alla har rätt till god vård

Enligt Anna-Maja Henriksson kan man inte tvinga människor att välja mellan god vård och vård på svenska.

– Vi har alla rätt till god vård och samtidigt rätt till vårt språk. De här två sakerna är inte motsättningar. Det gäller för förvaltningen att se till att bägge rättigheterna kan tillgodoses och det tycker jag att man inte gör i Åbos fall, säger Henriksson.

Hon befarar att Åbobeslutet i slutändan kan landa på justitieombudsmannens bord.

– Det här kan leda till att de svenskspråkiga psykpatienterna inte får sin vård och vi får en rad med klagomål till justitieombudsmannen.

Kommer Svenskfinland i och med vårdreformen att se flera fall där man struntar i språkkonsekvenserna?

– Vi har sett hittills att i det förslag till hälsovårdslag som regeringen nu lägger fram inte gjorts grundliga språkkonsekvensbedömningar. Det är en uppenbar brist.

Enligt Henriksson har regeringen ännu möjlighet att korrigera sig själv på den punkten, annars kan det bli latläxa senast i grundlagsutskottet.

– Jag hoppas regeringen inser att det är allvarliga saker vi talar om. Människor ska ha samma rättigheter i Finland också efter reformen, oberoende vad de talar för språk, säger Anna-Maja Henriksson.