Hoppa till huvudinnehåll

Inveons organisationsfråga löstes inte

Inveon.
Inveon. Bild: YLE/Rebecca Olin öny

Ägarkommunerna beslöt att återremittera frågan om hur och med vem skolan ska samarbeta med i framtiden.

Östra Nylands yrkesinstitut Inveons samkommunstämma skulle på tisdag ta ställning till om man ska utreda samgång med andra skolor eller om man ska byta anordnare av utbildningen.

Stämman, med representanter från alla ägarkommuner i Östnyland, beslöt att enhälligt återremittera ärendet.

Kommunerna behöver mera tid

Representanterna ansåg att kommunerna inte ännu hade diskuterat ärendet tillräckligt och inte hade en enhetlig linje.

Samkommunen strävar efter att återkomma till ärendet i september. Det finns ändå en rädsla för att ärendet kan skjutas fram ytterligare om kommunerna inte kan komma överens i frågan.

Nytt grundavtal i höst

Det kommer dessutom en ny dimension till ärendet i höst. Då ska nämligen grundavtalen i alla landets samkommuner ses över.

Grundavtalet är den överenskommelse mellan ägarkommunerna som styr samkommunens verksamhet. I avtalet tar man ställning till bland annat ekonomi och röstningsförfarande. Också det här ska behandlas på samkommunstämmans möte i september.

Rösträtten väcker känslor

Samkommunens direktör Johan Söderberg säger att det nog går att förbereda båda ärendena samtidigt, men tror att också grundavtalet kommer att väcka diskussion.

- Bland ägarna finns vissa åsiktsskillnader, som gällande begränsningen av rösträtten. Som det är nu kan de mindre ägarna tillsammans rösta omkull den största ägaren, Borgå. Det är kanske det man kommer att tvista mest om, säger Söderberg.

Inveon ger yrkesutbildning i Haiko och i Borgå centrum.