Hoppa till huvudinnehåll

Pappren fixade - stenbrytningen i Pickala får fortsätta

En grävskopa ligger på marken bredvid ett stort stenblock.
Stenbrytningen fortsätter En grävskopa ligger på marken bredvid ett stort stenblock. Bild: Yle/Kati Enkvist torkkala

Stenbrytningen i Pickala i Sjundeå som avbröts i mars kan nu fortsätta.

Orsaken till avbrottet var att stenbrottets innehavare bröt mot tillståndsbestämmelserna.

Sjundeå kommuns tjänstemän deltog i mars i en inspektion vid stenbrottet på Stallmossaberget. Då blev det klart att alla tillståndsbestämmelser inte följs.

Plan har godkänts

En av stenbrottets kanter hade brutits allt för skarpt. Dessutom var stenbrottets gränser inte tillräckligt tydligt utmärkta.

Sjundeå kommun bad innehavaren av marktäktstillståndet att lämna in en plan för hur området skulle återställas och informera kommunen om hur området ska användas i fortsättningen.

Nu har en geolog gjort upp en plan för täktverksamhetens forstättning. Planen förklarar hur den norra kanten kan återställas och iståndsättas. Planen har nu godkänts efter kompletteringar och verksamheten kan nu fortsätta.

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjundeå antecknade ärendet för kännedom på tisdagens möte (15.6).

Har orsakat debatt

Stenbrottet i Stallsmossaberget har debatterats flitigt de senaste åren och många invånare har varit missnöjda med hur kommunen har övervakat att miljölovet följs.

År 2014 lämnade en grupp grannar till stenbrottet in ett klagomål till riksdagens justitieombudsman.

JO konstaterade att varken miljö- och byggnadsnämnden eller kommunens miljöinspektör hade handlat lagstridigt eller försummat sina förpliktelser i tillsynen.