Hoppa till huvudinnehåll

Appar nappar inte i yttre skärgården

En hand håller i en mobiltelefon.
Flera av presentationerna utgick från mobilappar som underlättar planeringen av resor runt omkring i skärgården. En hand håller i en mobiltelefon. Bild: Yle/Adrian Perera mobiltelefoner,mobilapplikation

Skärgårdsbor inbjöds att diskutera hur appar och andra digitala lösningar ska lotsa skärgårdstrafiken in i framtiden. Kommunikationsministeriets andra skärgårdsseminarium lockade ett femtiotal nyfikna från hela skärgården.

- Jag är skärgårdsbo och har bott hela livet ute på Stora Lövö i Ingå. Man är ju intresserad av framtiden och vad ens egna barn ska börja med, säger Mikael Renberg.

Ingåbon Mikael Renberg deltar i Skärgårdsseminariet i Åbo
Mikael Renberg. Ingåbon Mikael Renberg deltar i Skärgårdsseminariet i Åbo Bild: Yle/Adrian Perera mikael renberg,

Renberg har kört taxibåt i 30 år. Han hör till dem som ser positivt på seminariet.

- Det kanske finns en framtid om skärgårdsborna samlar sig.

Också Anki Kivelä, från Barösund, Ingå, betonar vikten av att seminariet ordnas så att skärgårdsborna och myndigheterna kan möta varandra. Hon efterlyser dock en större verklighetsförankring i digitaliseringen.

- Vi har sett vissa goda idéer här, men de flyger lite, säger Kivelä.

Anki Kivelä deltar i skärgårdsseminariet i Åbo
Anki Kivelä. Anki Kivelä deltar i skärgårdsseminariet i Åbo Bild: Yle/Adrian Perera anki kivelä

Under seminariet presenterade fem företag sina visioner för hur skärgårdstrafiken kunde digitaliseras. Ett flertal presentationer utmynnade i mobilapplikationer och nätsidor som gjorde det lättare för resenärer att hitta båtägare. I första hand är det persontransporter som avses.

Förhastat med digitalisering

I yttre skärgården framstår statens drömmar om digitaliseringen som en satsning på turister snarare än ortsbor.

- En riktig skärgårdsbo kan inte tro att det som sades där inne var bra, säger Torvald Söderholm från Åselholm i Iniö.

En person håller i en inbjudan till skärgårdsseminariet i Åbo
Människor från hela skärgården deltog i det fyra timmar långa seminariet. En person håller i en inbjudan till skärgårdsseminariet i Åbo Bild: Yle/Adrian Perera Kommunikationsministeriet,skärgårdsseminarium i åbo 2016

Söderholm vill gärna ha bättre förbindelsebåtar i framtiden, snarare än mobilappar.

- När du kommer till staden måste du ha en bil med dig för att få hem något, annars blir det ingenting. Då tar man färjan och taxibåten.

Tore Johansson från Aspö har sökt sig till seminariet för att vara med och forma skärgårdens framtid, men också han är skeptisk till företagens visioner.

- Vi gör ingenting med de här presentationerna som har varit här i dag om vi inte har en täckande nätförbindelse. Det är det första som man borde ta tag i.

Tore Johansson på skärgårdsseminariet i Åbo
Tore Johansson. Tore Johansson på skärgårdsseminariet i Åbo Bild: Yle/Adrian Perera tore johansson

Johansson hoppas man ska kartlägga bristerna i nätverket. På Aspö har man till exempel tillgång till 4G-nät, men inte där det borde finnas.

- Hundra meter norr om byn har vi nät, och hundra meter söder om byn har vi nät. Men i själva byn har vi knappt något.

Ministeriet vill skynda långsamt

Senast diskuterades skärgårdstrafiken i Pargas i februari. Då förväntades kommunikationsministeriet avslöja konkreta åtgärder, men åhörarna fick nöja sig med drömmar. Också nu låg fokus mest på framtidsvisioner.

- Saker blir inte klara så där, helt direkt. Vi behöver en givande diskussion. Det här är en sådan sak vi inte kan bara bestämma i ministeriet utan vi måste höra riktigt noggrant på skärgårdsborna, säger Laura Vilkkonen vid Kommunikationsministeriet.

Människor diskuterar sinsemellan på skärgårdsseminariet i Åbo.
Deltagarna fick diskutera skärgårdstrafikens framtid i fyra grupper tillsammans med Närings-, trafik- och miljöcentralen, Trafiksäkerhetsverket, Trafikverket och Kommunikationsministeriet. Människor diskuterar sinsemellan på skärgårdsseminariet i Åbo. Bild: Yle/Adrian Perera Kommunikationsministeriet,skärgårdssemin

Kommunikationsministeriet meddelar att man ännu inte har någon spikad tidtabell för när Åbolands skärgård ska vara digitaliserad, men utgår från att man redan i sommar kan ta någon mobilapplikation i bruk.

- Vi måste först hitta behovet. Det är därför vi tar det lugnt, säger Vilkkonen.

Vissa seminariedeltagare påpekade att mobilnätverket i skärgården fortfarande är bristfälligt. Kommer ministeriet att åtgärda det?

- Kommunikationsverket hjälper i dessa situationer, och teleoperatören är tvungen att erbjuda abonnemang där folk bor, säger Vilkkonen.

Enhetsdirektör Laura Vilkkonen på skärgårdsseminariet i Åbo
Laura Vilkkonen. Enhetsdirektör Laura Vilkkonen på skärgårdsseminariet i Åbo Bild: Yle/Adrian Perera laura vilkkonen

Även Trafiksäkerhetsverket, statens forskningsprojekt "Smart countryside" samt skärgårdsbon Riitta Ekengren presenterade sina åsikter om skärgårdens framtid.

Samtliga presentationer kommer att finnas på Kommunikationsministeriets webbsidor.

Om du är intresserad av ett diskussionsforum för skärgårdsbor i Åboland kan du vända dig till Skärgårdsforum-Saaristofoorumi på Facebook.