Hoppa till huvudinnehåll

Gips räddar Skärgårdshavet från övergödning?

Stenig strand och hav.
Stenig strand och hav. Bild: Yle/Marie Söderman inre skärgården

Ny forskning visar att en lovande metod för att skydda vattendragen från fosforbelastning är att sprida gips på åkrarna. Det bedöms vara ett snabbare, effektivare och billigare sätt att minska fosforbelastningen än andra metoder som används i dag.

Projektet SAVE ska reda ut hur metoden passar för att användas i större skala för att förbättra tillståndet i Skärgårdshavet och Östersjön.
Projektet är ett samarbete mellan Helsingfors universitet och Finlands miljöcentral.

Jordbrukare med i pilotprojekt

Det fråga om är ett omfattande pilotprojekt som görs tillsammans med jordbrukare i området. Effekten på vattenkvaliteten i avrinningsområdena följs sedan upp.

- Med hjälp av gips kan man rätt förmånligt minska den årliga fosforbelastningen i Skärgårdshavet med uppskattningsvis en tredjedel, säger professor Markku Ollikainen vid Helsingfors universitet.

- Därför vill vi utreda hur väl gipset lämpar sig för en så omfattande användning, säger Ollikainen.

Pilotprojekt i Aura, Lundo och Pemar

I Aura, Lundo och Pemar i Egentliga Finland har man hittat områden som är lämpliga för projektet.

Fler än 50 jordbrukare har beslutat gå med i pilotprojektet. Under hösten ska man sprida ut gips på 1 550 hektar åkermark.

När gips löser upp sig i åkermark binds fosfor lättare till markpartiklarna så att växterna kan använda det. Det betyder att urlakningen av fosfor minskar och det minskar risken för att vattendragen blir övergödda.

Gips transporteras från Siilinjärvi

I höst ska 6 200 ton gips transporteras från Yaras fabrik i Siilinjärvi till gårdarna och sedan spridas ut på åkrarna. Produktionen av fosforsyra i fabriken ger gips som biprodukt, gipset är fritt från tungmetaller och kan därför användas på åkrarna.

Jordbrukarna sprider antingen ut gipset själva eller så sköter lokala entreprenörer om arbetet mellan skörden och övriga höstarbeten på åkrarna.

Läs också