Hoppa till huvudinnehåll

Höijersvägen borde bli en del av skolgård i Ekenäs centrum

En bil parkerad vid Höijersvägen i Ekenäs. På bilden syns Seminarieskolan.
Höijersvägen kan bli en del av Seminarieskolans skolgård som finns bakom häcken till vänster. En bil parkerad vid Höijersvägen i Ekenäs. På bilden syns Seminarieskolan. Bild: Yle/Malin Valtonen höijersvägen,Ekenäs

Höijersvägen kunde bli en del av Seminarieskolans skolgård och Ladugårdsgatan kunde bli enkelriktad. Det här är två förslag som skulle göra trafiken säkrare för skoleleverna som rör sig i området.

Trafiken vid Höijersvägen måste bli tryggare eftersom eleverna i Seminarieskolan kommer att använda rummen i Höijersgården allt mer.

Höijersvägen ligger mellan Seminarieskolan och Höijersgården i Ekenäs centrum. Gatan är relativt livligt trafikerad, i synnerhet om mornarna och eftermiddagarna då eleverna kommer till och från skolan.

Gatan kunde bli en del av skolgården

Om trafiken kunde styras från Höijersvägen till andra gator i närheten kan elever tryggt röra sig mellan skolan och Höijersgården.

Seminarieskolan i Ekenäs.
Seminarieskolan är den största skolan i Ekenäs. Seminarieskolan i Ekenäs. Bild: Yle/Malin Valtonen seminarieskolan,Ekenäs,skolor (läroinrättningar)

Gatan kunde bli en urban del av skolgården genom ny och modern planering. På gatuavsnittet kunde det finnas möjlighet till olika former av fritidsaktiviteter.

Om Höijersvägen inte kan bli en del av Seminarieskolans gård borde trafikarrangemangen på gatan ses över. I så fall borde trottoaren breddas och farthinder installeras så att trafiksäkerheten ökar.

Ladugårdsgatan också ett problem

Trafiken bör också ses över på Ladugårdsgatan som går på andra sidan Seminarieskolan. Där rör sig också många skolbarn dagligen.

Både invånare och skolans personal har kontaktat bildningssektorn och sagt att det nuvarande trafikarrangemanget inte är bra. I dag cyklar barn på en obefintlig vägren i riktning mot biltrafiken.

En bil kör förbi Seminarieskolan på Ladugårdsgatan.
Ladugårdsgatan borde bli enkelriktad. En bil kör förbi Seminarieskolan på Ladugårdsgatan. Bild: Yle/Malin Valtonen seminarieskolan,Ekenäs

Lösningen kunde vara att göra Ladugårdsgatan enkelriktad.

Bildningsnämnden i Raseborg ber att samhällstekniska nämnden utreder vad som kunde göras för att trafiksäkerheten skulle bli bättre vid Seminarieskolan.

Bra trafiklösningar vid finska skolan

Raseborg såg redan tidigare över trafiksäkerheten vid Hakarinteen koulu, som ligger ett stenkast från Seminarieskolan.

I dag dirigeras den finska skolans skolskjutsar till ett område vid parkeringsplatsen mellan skolan och Ekenäs simhall.

Vändplatsens hållplatser och gångbanor avgränsades tillfälligt med betonggrisar sommaren 2014.

Efter två års användning har det visat sig att trafiken löper bra. Området ska nu byggas om så att arrangemanget blir permanent.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland