Hoppa till huvudinnehåll

Raseborg biter ihop och köper vårdtjänster av Attendo

Serviceboendet Villa Pentby i Raseborg.
Staden Raseborg har kritiserat vårdföretaget Attendo skarpt men fortsätter ändå att köpa tjänster av bolaget. Serviceboendet Villa Pentby i Raseborg. Bild: Yle/Minna Almark attendo,Raseborg

Raseborgs stad och vårdjätten Attendo var rejält i luven på varandra i höstas. Men nu ser sig staden tvungen att fortsätta köpa tjänster av vårdbolaget.

Staden står i beråd att fatta beslut att köpa tjänster för resurserat serviceboende. Folkhälsan Välfärd har lämnat in den förmånligaste offerten men antalet tillgängliga platser på Villa Rosa i Mjölbolsta motsvarar bara en tredjedel av stadens behov. Därför sluter staden sannolikt också ett ramavtal med Attendo om platser på Villa Pentby.

Avtalsperioden är på tre år med option på ett år till. Ramavtalen ska träda i kraft i början av september. Det handlar om tjänster till ett pris om nästan 3 miljoner euro per år.

Folhälsans pris snäppet under Attendos

Attendo har gett anbud på 60 platser medan Folkhälsan erbjuder 21 platser. Staden kommer att göra ramavtal för cirka sextio platser sammanlagt.

Folkhälsans pris på Villa Rosa är 133,50 euro per klient per dygn. Hyran är 17,87 per kvadratmeter.

Attendos pris på Villa Pentby är 134,20 euro per klient per dygn plus en hyra på 11,49 euro per kvadratmeter.
Som helhet beräknas Folkhälsans pris vara fördelaktigare än Attendos.

Äldreservicechefen Kirsi Ala-Jaakkola föreslår i beredningen till grundstrygghetsnämndens möte att staden "i första hand" köper platser av Folhälsan och i andra hand av Attendo.

På det sättet kommer en del av Attendos platser sannolikt att bli outnyttjade.

- Ingen kommer att behöva flytta, försäkrar för sin del ordförande för grundtrygghetsnämnden Karl von Smitten (SFP).

Upphandlingsdirektionen valde både Attendo och Folkhälsan

Det ovanliga i fallet är att upphandlingsdirektionen i Raseborg i maj beslutade att staden köper resurserad boendeservice av två företag, Attendo och Folkhälsan Välfärd. De ledande vårdtjänstemännen går med andra ord nu mot upphandlingsdirektionen och föreslår att staden i första hand köper platser av Folhälsan.

Det handlar om tjänster till ett pris om nästan 3 miljoner euro per år. Avtalet gäller 1.8.2016 - 31.8.2019 med möjlighet att förlänga avtalet med ett år.

Konflikt som lämnade spår

von Smitten har ännu höstens konflikter i färskt minne. Staden ansåg att Attendo försatt Raseborg i en situation där man tvingas köpa tjänster av bolaget. Parterna tolkade ett gammalt avtal på olika sätt.

Det senaste året har både staden och anhöriga framfört kritik mot Attendos vårdenheter i Raseborg.

I kväll (16.6) behandlas ärendet av Raseborgs grundtrygghetsnämnd.

Artikeln kompletterades torsdagen den 16 juni vid 12-tiden med stycket "Upphandlingsdirektionen valde både Attendo och Folkhälsan".

Tillägg 17.6.2016 vid 12-tiden: Nämnden beslutade 16.6 att i första hand köpa platser av Folhälsan och i andra hand av Attendo.