Hoppa till huvudinnehåll

Språklig konsekvensbedömning görs - trots allt

Ung kvinna sittande på gräsmatta.
Få har hittills funderat på hur den svenska vården ska garanteras inom psykiatrin i Åbo. Ung kvinna sittande på gräsmatta. deprimerad

Åbo stad sätter nu igång med att göra en språklig konsekvensbedömning av sammanslagningen av den psykiatriska vården i landskapet.

Riitta Liuksa som är chef för välfärdssektorn i Åbo stad bekräftar att Åbo gör en språkkonsekvensbedömning tillsammans med Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

- Vi glömmer inte bort språkaspekten! Det är ju svårt att tala om svåra saker på sitt eget språk, så hur svårt blir det inte om man inte får tala sitt modersmål? frågar sig Liuksa. Vår gemensamma vilja är att ta språket i beaktande i vården, säger hon.

Liuksa och sjukvårdsdistriktets tf. chef Samuli Saarni ska tillsätta en arbetsgrupp som får i uppdrag att göra en bedömning av vilka konsekvenser sammanslagningen av psykiatrin får ur språklig synvinkel.

Psykiatriska sjukhuset vid Åbo stadssjukhus
All psykiatrisk vård ska koncentreras till Åbo. Psykiatriska sjukhuset vid Åbo stadssjukhus Bild: Yle/ Nora Engström åbo stadssjukhus

Arbetsgruppen får som uppdrag att lista fördelar och nackdelar med en sammanslagning av den psykiatriska vården ur språklig synvinkel.

Arbetsgruppen ska vara tillsatt i början av juli lovar Liuksa. Språkkonsekvensbedömningen ska vara klar senast innan Åbo stad fattar sitt slutliga beslut om de ska godkänna en sammanslagning av stadens psykiatriska vård med sjukvårdsdistriktets psykiatri.

- Ofta har sådana här frågor avgjorts av stadsstyrelsen, men eftersom det nu är frågan om en mycket stor reform så kan det också vara Åbos fullmäktige som fattar det slutliga beslutet, säger Liuksa.

Vid sjukvårdsdistriktet säger förvaltningsdirektör Lauri Tanner att man hela tiden haft för avsikt att göra en språklig konsekvensbedömning.

Avdelningsvården i Pargas kommer att flytta till Åbo. Bild: Yle Åboland pargas hälsovårdscentral

- Vi tänkte göra det när vi har några konkreta tankar kring vad som ska hända med avdelningsvården i Pargas, men nog kan vi ju göra den nu redan förstås, säger Tanner.

- Pargasenheten ingår i fusionen, men vården fortsätter till en början i Pargas, säger Tanner. I det första skedet flyttar bara vården i Halikko och Nystad.

Tanner förklarar att det redan nu finns konkreta planer på att lägga ner avdelningsvården i Halikko och Nystad och flytta dem till Åbo redan under 2017.

Så småningom ska all psykiatrisk avdelningsvård flytta till Åbo, också Pargasenheten. År 2020 ska den nya psykiatriska sjukhusfastigheten stå klar i Kuppis.

Otydlig siluett på våren
Konsekvenserna för svenskan ska utredas snabbt. Otydlig siluett på våren Bild: Yle mobba

Tanner hoppas att arbetsgruppen ska komma fram till något redan till sjukvårdsdistriktets nästa styrelsemöte den 16 augusti.

- Men allra senast måste rapporten vara klar innan vi gör våra juridiska avtal med Åbo stad. Det sker i november eller december, säger Tanner.

Tanner förklarar att beslutet om sammanslagning som fattades av sjukvårdsdisktriktets fullmäktige i tisdags var ett principbeslut som ger styrelsen en fullmakt att göra upp konkreta avtal med Åbo stad.

- Ifall arbetsgruppen kommer fram till att fusionen medför negativa konsekvenser för möjligheterna att få vård på svenska så måste ju arbetsgruppen också föreslå lösningar, säger Tanner.

- Vår målsättning är ju att vården ska bibehållas på åtminstone samma servicenivå som i dag, men allra helst borde vården bli bättre, säger Tanner. Framför allt för de svenskspråkiga Åboborna kommer det att bli en förbättring i den språkliga servicen tack vare sammanslagningen av den psykiatriska vården, säger Tanner.

- Hurdan vård på svenska har man hittills kunnat erbjuda svenskspråkiga Åbobor i Kuppis? frågar Tanner retoriskt.